Sách
959.703092 L.561.KH
Lương Khánh Thiện - Tiểu sử /
DDC 959.703092
Tác giả CN Trần Minh Trưởng
Nhan đề Lương Khánh Thiện - Tiểu sử / Trần Minh Trưởng (ch.b.), Nguyễn Thị Kim Dung, Phạm Hồng Chương....
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2021
Mô tả vật lý 184tr. ; 21cm
Tóm tắt Phác hoạ chân thực chân dung Lương Khánh Thiện từ quê hương, gia đình, thời niên thiếu và những hoạt động yêu nước đầu tiên đến quá trình đồng chí hoạt động trong Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, trong nhà tù thực dân, Bí thư Xứ uỷ Bắc Kỳ, Bí thư Khu B, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng...
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Sự nghiệp
Từ khóa tự do Tiểu sử
Từ khóa tự do Lương Khánh Thiện
Từ khóa tự do Chính trị gia
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004440
000 00000nam#a2200000ui#4500
00163458
00211
004E2F83E7E-1EE4-4E97-A9B9-3D438F9435F6
005202303211044
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20230321104549|zlethietmay
082 |a959.703092|bL.561.KH
100 |aTrần Minh Trưởng
245 |aLương Khánh Thiện - Tiểu sử / |cTrần Minh Trưởng (ch.b.), Nguyễn Thị Kim Dung, Phạm Hồng Chương....
250 |aXuất bản lần thứ 2
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2021
300 |a184tr. ; |c21cm
520 |aPhác hoạ chân thực chân dung Lương Khánh Thiện từ quê hương, gia đình, thời niên thiếu và những hoạt động yêu nước đầu tiên đến quá trình đồng chí hoạt động trong Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, trong nhà tù thực dân, Bí thư Xứ uỷ Bắc Kỳ, Bí thư Khu B, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng...
651 |aViệt Nam
653 |aSự nghiệp
653 |aTiểu sử
653 |aLương Khánh Thiện
653 |aChính trị gia
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004440
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004440 Kho Đọc tầng 2 959.703092 L.561.KH Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào