Sách
959.704092 H.450.CH
Hồ Chí Minh: Hành trình tìm đường cứu nước :
DDC 959.704092
Nhan đề Hồ Chí Minh: Hành trình tìm đường cứu nước : Tuyển chọn tài liệu lưu trữ
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2021
Mô tả vật lý 590tr. ; 25cm
Tóm tắt Giới thiệu những tài liệu lưu trữ về hành trình tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành từ khi rời Bến Nhà Rồng năm 1911 đến khi quay về Việt Nam năm 1945, lãnh đạo nhân dân giành lại độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Lãnh tụ Cách mạng
Từ khóa tự do Sự nghiệp
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Hoạt động cách mạng
Từ khóa tự do Chính trị gia
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004453
000 00000nam#a2200000ui#4500
00163471
00211
004A3141461-4876-491F-A635-9F767B22362E
005202303211537
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20230321153831|zlethietmay
082 |a959.704092|bH.450.CH
245 |aHồ Chí Minh: Hành trình tìm đường cứu nước : |bTuyển chọn tài liệu lưu trữ
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2021
300 |a590tr. ; |c25cm
520 |aGiới thiệu những tài liệu lưu trữ về hành trình tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành từ khi rời Bến Nhà Rồng năm 1911 đến khi quay về Việt Nam năm 1945, lãnh đạo nhân dân giành lại độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam
651 |aViệt Nam
653 |aLãnh tụ Cách mạng
653 |aSự nghiệp
653 |aHồ Chí Minh
653 |aHoạt động cách mạng
653 |aChính trị gia
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004453
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004453 Kho Đọc tầng 2 959.704092 H.450.CH Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào