Sách
158.2 H.103.M
20 tuổi trở thành người biết nói, giỏi làm /
DDC 158.2
Nhan đề 20 tuổi trở thành người biết nói, giỏi làm / Alpha Books b.s
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 4
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2023
Mô tả vật lý 242tr. ; 21cm
Tóm tắt Tổng hợp 35 kỹ năng giúp bạn luôn giữ được bình tĩnh và tìm ra cách ứng đối thông minh trong mọi tình huống giao tiếp
Từ khóa tự do Tâm lí học ứng dụng
Từ khóa tự do Giao tiếp
Từ khóa tự do Công việc
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004643
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202006999-7000
000 00000nam#a2200000ui#4500
00163786
00211
00406C3D59E-B329-43E0-8068-4104287E2B74
005202308211004
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c109000
039|y20230821100622|zlethietmay
082 |a158.2|bH.103.M
245 |a20 tuổi trở thành người biết nói, giỏi làm / |cAlpha Books b.s
250 |aTái bản lần thứ 4
260 |aH. : |bVăn học, |c2023
300 |a242tr. ; |c21cm
520 |aTổng hợp 35 kỹ năng giúp bạn luôn giữ được bình tĩnh và tìm ra cách ứng đối thông minh trong mọi tình huống giao tiếp
653 |aTâm lí học ứng dụng
653 |aGiao tiếp
653 |aCông việc
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004643
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202006999-7000
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004643 Kho Đọc tầng 2 158.2 H.103.M Sách tiếng Việt 1
2 202006999 Kho Mượn tầng 2 158.2 H.103.M Sách tiếng Việt 2
3 202007000 Kho Mượn tầng 2 158.2 H.103.M Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào