Sách
153.1 L.527.TR
Luyện trí nhớ : Cải thiện trí nhớ chỉ trong 7 ngày /
DDC 153.1
Tác giả CN Phan Văn Hồng Thắng
Nhan đề Luyện trí nhớ : Cải thiện trí nhớ chỉ trong 7 ngày / Phan Văn Hồng Thắng (ch.b.), Alpha Books
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 7
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2023
Mô tả vật lý 196tr. ; 21cm
Tóm tắt Trình bày 17 cách để cải thiện trí nhớ bằng những chỉ dẫn đơn giản, khoa học cùng những bài luyện tập thiết thực mỗi ngày như: Ghi nhớ các con số, ghi nhớ ngôn ngữ, ghi nhớ sự kiện lịch sử, ghi nhớ nội dung bài học, ghi nhớ tên và khuôn mặt, ghi nhớ lịch trình và đường đi
Từ khóa tự do Rèn luyện
Từ khóa tự do Rèn luyện
Từ khóa tự do Trí nhớ
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004655
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202007023-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00163798
00211
0043EE1A637-9759-485B-809F-CD21C6C8D6C6
005202308230927
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c99000
039|y20230823092854|zlethietmay
082 |a153.1|bL.527.TR
100 |aPhan Văn Hồng Thắng
245 |aLuyện trí nhớ : Cải thiện trí nhớ chỉ trong 7 ngày / |cPhan Văn Hồng Thắng (ch.b.), Alpha Books
250 |aTái bản lần thứ 7
260 |aH. : |bLao động, |c2023
300 |a196tr. ; |c21cm
520 |aTrình bày 17 cách để cải thiện trí nhớ bằng những chỉ dẫn đơn giản, khoa học cùng những bài luyện tập thiết thực mỗi ngày như: Ghi nhớ các con số, ghi nhớ ngôn ngữ, ghi nhớ sự kiện lịch sử, ghi nhớ nội dung bài học, ghi nhớ tên và khuôn mặt, ghi nhớ lịch trình và đường đi
653 |aRèn luyện
653 |aRèn luyện
653 |aTrí nhớ
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004655
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202007023-4
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004655 Kho Đọc tầng 2 153.1 L.527.TR Sách tiếng Việt 1
2 202007023 Kho Mượn tầng 2 153.1 L.527.TR Sách tiếng Việt 2
3 202007024 Kho Mượn tầng 2 153.1 L.527.TR Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào