Sách
347.597 CH.312.S
Chính sách pháp luật tố tụng dân sự đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam :
DDC 347.597
Nhan đề Chính sách pháp luật tố tụng dân sự đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Bích Thảo (ch.b.), Ngô Thanh Hương, Trần Công Thịnh, Lê Thị Hoà
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2022
Mô tả vật lý 499tr. ; 24cm
Tóm tắt Nghiên cứu lý luận về chính sách pháp luật tố tụng dân sự, những yêu cầu đặt ra đối với chính sách pháp luật tố tụng dân sự ở Việt Nam, kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về xây dựng chính sách pháp luật tố tụng dân sự, thực trạng chính sách pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam và đề xuất mô hình lý luận về chính sách pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Cách mạng công nghiệp
Từ khóa tự do Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Pháp luật
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201005176
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164361
00211
0044BD51E16-D067-41E7-8E7E-566BC67278B9
005202401301614
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20240130161804|zlethietmay
082 |a347.597|bCH.312.S
245 |aChính sách pháp luật tố tụng dân sự đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Bích Thảo (ch.b.), Ngô Thanh Hương, Trần Công Thịnh, Lê Thị Hoà
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2022
300 |a499tr. ; |c24cm
520 |aNghiên cứu lý luận về chính sách pháp luật tố tụng dân sự, những yêu cầu đặt ra đối với chính sách pháp luật tố tụng dân sự ở Việt Nam, kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về xây dựng chính sách pháp luật tố tụng dân sự, thực trạng chính sách pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam và đề xuất mô hình lý luận về chính sách pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
651 |aViệt Nam
653 |aCách mạng công nghiệp
653 |aTố tụng dân sự
653 |aPháp luật
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201005176
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201005176 Kho Đọc tầng 2 347.597 CH.312.S Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào