Sách
261.8 T.454.GI
Tôn giáo và công bằng kinh tế :
DDC 261.8
Tác giả CN Zweig, Michael
Nhan đề Tôn giáo và công bằng kinh tế : Sách tham khảo / Michael Zweig ch.b. ; Dịch: Thu Hằng... ; Hoàng Văn Nghĩa h.đ
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2022
Mô tả vật lý 422tr. ; 24cm
Tóm tắt Gồm những phân tích sâu sắc về kinh tế học và thần học giải phóng; quan điểm của tôn giáo về công bằng kinh tế; cấu trúc của chủ nghĩa tư bản hiện đại; về nền dân chủ hậu tự do và vai trò của cá nhân và cộng đồng trong xã hội và tự nhiên
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Tôn giáo
Từ khóa tự do Sách tham khảo
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201005178
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164363
00211
0048745E71A-898E-456B-9EB6-983E027DCFD4
005202401310922
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20240131092625|zlethietmay
082 |a261.8|bT.454.GI
100 |aZweig, Michael
245 |aTôn giáo và công bằng kinh tế : |bSách tham khảo / |cMichael Zweig ch.b. ; Dịch: Thu Hằng... ; Hoàng Văn Nghĩa h.đ
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2022
300 |a422tr. ; |c24cm
520 |aGồm những phân tích sâu sắc về kinh tế học và thần học giải phóng; quan điểm của tôn giáo về công bằng kinh tế; cấu trúc của chủ nghĩa tư bản hiện đại; về nền dân chủ hậu tự do và vai trò của cá nhân và cộng đồng trong xã hội và tự nhiên
653 |aKinh tế
653 |aTôn giáo
653 |aSách tham khảo
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201005178
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201005178 Kho Đọc tầng 2 261.8 T.454.GI Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào