Sách
352.509597 N.122.C
Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công ở Việt Nam :
DDC 352.509597
Tác giả CN Nguyễn Quốc Sửu
Nhan đề Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Quốc Sửu
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2022
Mô tả vật lý 339tr. ; 24cm
Tóm tắt Đề cập đến nhận thức chung về tài sản công và một số mô hình quản lý tài sản công trên thế giới; bất cập trong quản lý tài sản công và một số kiến nghị hoàn thiện chế độ quản lý tài sản công ở Việt Nam; quản lý đất công và một số kiến nghị nâng cao hiệu quả quản lý đất công ở Việt Nam; quản lý và sử dụng tài sản công của các đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam trong điều kiện xã hội hoá; phòng, chống tham nhũng trong quản lý tài sản công ở Việt Nam
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Sách chuyên khảo
Từ khóa tự do Quản lí tài sản công
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201005179
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164364
00211
004ADD6A3AD-6497-441F-BB72-806B52705E13
005202401310928
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20240131093222|zlethietmay
082 |a352.509597|bN.122.C
100 |aNguyễn Quốc Sửu
245 |aNâng cao hiệu quả quản lý tài sản công ở Việt Nam : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Quốc Sửu
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2022
300 |a339tr. ; |c24cm
520 |aĐề cập đến nhận thức chung về tài sản công và một số mô hình quản lý tài sản công trên thế giới; bất cập trong quản lý tài sản công và một số kiến nghị hoàn thiện chế độ quản lý tài sản công ở Việt Nam; quản lý đất công và một số kiến nghị nâng cao hiệu quả quản lý đất công ở Việt Nam; quản lý và sử dụng tài sản công của các đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam trong điều kiện xã hội hoá; phòng, chống tham nhũng trong quản lý tài sản công ở Việt Nam
651 |aViệt Nam
653 |aSách chuyên khảo
653 |aQuản lí tài sản công
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201005179
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201005179 Kho Đọc tầng 2 352.509597 N.122.C Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào