Sách
745.2 T.550.D
Tư duy thiết kế lấy người dùng làm trung tâm :
DDC 745.2
Tác giả CN Norman, Don
Nhan đề Tư duy thiết kế lấy người dùng làm trung tâm : Bí quyết tạo ra sản phẩm mọi khách hàng đều mong muốn / Don Norman, Phương lan dịch
Thông tin xuất bản H. : Công thương, 2023
Mô tả vật lý 380tr. ; 24cm
Tóm tắt Cuốn sách này là bộ hướng dẫn đầu tiên dành cho việc thiết kế. Những độc giả từ chuyên gia kỹ thuật, các nhà thiết kế chuyên nghiệp và những người không làm việc trong lĩnh vực này đều có thể tìm thấy ở những thông tin hữu ích và thú vị.
Từ khóa tự do Thiết kế
Từ khóa tự do Tư duy
Từ khóa tự do Sản phẩm
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201005225
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202007987-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164368
00211
004F1566ED3-ADC4-47C5-9E0D-6B9079A479E2
005202402210936
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c199000
039|y20240221094023|zBuithuy
082 |a745.2|bT.550.D
100 |aNorman, Don
245 |aTư duy thiết kế lấy người dùng làm trung tâm : |bBí quyết tạo ra sản phẩm mọi khách hàng đều mong muốn / |cDon Norman, Phương lan dịch
260 |aH. : |bCông thương, |c2023
300 |a380tr. ; |c24cm
520 |aCuốn sách này là bộ hướng dẫn đầu tiên dành cho việc thiết kế. Những độc giả từ chuyên gia kỹ thuật, các nhà thiết kế chuyên nghiệp và những người không làm việc trong lĩnh vực này đều có thể tìm thấy ở những thông tin hữu ích và thú vị.
653 |aThiết kế
653 |aTư duy
653 |aSản phẩm
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201005225
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202007987-8
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201005225 Kho Đọc tầng 2 745.2 T.550.D Sách tiếng Việt 1
2 202007987 Kho Mượn tầng 2 745.2 T.550.D Sách tiếng Việt 2
3 202007988 Kho Mượn tầng 2 745.2 T.550.D Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào