Sách
332.45 H.419.C
Forex 100% Học cách kiềm tiền từ thị trường ngoại khối /
DDC 332.45
Tác giả CN Darazhanov, Angel
Nhan đề Forex 100% Học cách kiềm tiền từ thị trường ngoại khối / Angel Darazhanov; Vasil Baniv; Miroslav; Thành Đạt - Phương Lan dịch
Thông tin xuất bản H. : Công thương, 2022
Mô tả vật lý 315tr. ; 24cm
Tóm tắt Cung cấp các phương pháp cơ bản trong việc phân tích và dự báo diễn biến của thị trường ngoại hối, đồng thời truyền đạt những hiểu biết và kỹ năng then chốt giúp bạn có thể đưa ra các quyết định giao dịch hiệu quả và thực sự tham gia vào các thị trường ngoại hối, chứng khoán, kim loại quý và hợp đồng tương lai
Từ khóa tự do Giao dịch
Từ khóa tự do Thị trường hối đoái
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201005234
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202008005-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164377
00211
004514551F3-A618-4D20-9311-E3892BBB7DEF
005202402261001
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |c169000
039|y20240226100553|zBuithuy
082 |a332.45|bH.419.C
100 |aDarazhanov, Angel
245 |aForex 100% Học cách kiềm tiền từ thị trường ngoại khối / |cAngel Darazhanov; Vasil Baniv; Miroslav; Thành Đạt - Phương Lan dịch
260 |aH. : |bCông thương, |c2022
300 |a315tr. ; |c24cm
520 |aCung cấp các phương pháp cơ bản trong việc phân tích và dự báo diễn biến của thị trường ngoại hối, đồng thời truyền đạt những hiểu biết và kỹ năng then chốt giúp bạn có thể đưa ra các quyết định giao dịch hiệu quả và thực sự tham gia vào các thị trường ngoại hối, chứng khoán, kim loại quý và hợp đồng tương lai
653 |aGiao dịch
653 |aThị trường hối đoái
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201005234
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202008005-6
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201005234 Kho Đọc tầng 2 332.45 H.419.C Sách tiếng Việt 1
2 202008005 Kho Mượn tầng 2 332.45 H.419.C Sách tiếng Việt 2
3 202008006 Kho Mượn tầng 2 332.45 H.419.C Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào