Sách
428.2 L.207.V
Lets Write - Viết đoạn không khó :
DDC 428.2
Tác giả CN Trần Thanh Hương
Nhan đề Lets Write - Viết đoạn không khó : Dành cho học sinh ở trình độ tiếng anh A2+ / Trần Thanh Hương; Trần Hoàng Anh
Nhan đề T1
Thông tin xuất bản H. : Dân trí, 2023
Mô tả vật lý 212tr. ; 24cm
Tóm tắt Nghe, nói, đọc, Viết là bốn kỹ năng cơ bản để phát triển một ngôn ngữ và tiếng anh cũng không phải ngoại lệ.Trong bốn kỹ năng này viết thường được coi là kỹ năng khó hơn cả vì nó không chỉ đòi hỏi người học phải nắm trắc ngữ pháp, sử dụng từ vựng linh hoạt mà còn có cả kiến thức nền phong phú.
Từ khóa tự do Tiếng anh
Từ khóa tự do Kĩ năng viết
Từ khóa tự do Sách học sinh
Từ khóa tự do Sách tham khảo
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201005220
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202007977-8
000 00000nfm#a2200000ui#4500
00164378
00211
004D6B941AE-0F03-409F-8C3C-336A7B16AC56
005202402261042
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c199000
039|a20240226104643|bBuithuy|y20240226101705|zBuithuy
082 |a428.2|bL.207.V
100 |aTrần Thanh Hương
245 |aLets Write - Viết đoạn không khó : |bDành cho học sinh ở trình độ tiếng anh A2+ / |cTrần Thanh Hương; Trần Hoàng Anh
245|nT1
260 |aH. : |bDân trí, |c2023
300 |a212tr. ; |c24cm
520 |aNghe, nói, đọc, Viết là bốn kỹ năng cơ bản để phát triển một ngôn ngữ và tiếng anh cũng không phải ngoại lệ.Trong bốn kỹ năng này viết thường được coi là kỹ năng khó hơn cả vì nó không chỉ đòi hỏi người học phải nắm trắc ngữ pháp, sử dụng từ vựng linh hoạt mà còn có cả kiến thức nền phong phú.
653 |aTiếng anh
653 |aKĩ năng viết
653 |aSách học sinh
653 |aSách tham khảo
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201005220
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202007977-8
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201005220 Kho Đọc tầng 2 428.2 L.207.V Sách tiếng Việt 1
2 202007977 Kho Mượn tầng 2 428.2 L.207.V Sách tiếng Việt 2
3 202007978 Kho Mượn tầng 2 428.2 L.207.V Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào