Bài trích
ĐC. 412.6
Công ty TNHH Một thành viên XSKT Vĩnh Phúc: Niềm vui lan tỏa /
DDC ĐC. 412.6
Tác giả CN LÊ ĐÔN
Nhan đề Công ty TNHH Một thành viên XSKT Vĩnh Phúc: Niềm vui lan tỏa / LÊ ĐÔN
Mô tả vật lý Tr.11
Tóm tắt Nhiều năm nay, Công ty TNHH Một thành viên XSKT Vĩnh Phúc đã và đang tạo dựng được thương hiệu bằng đổi mới cung cách phát hành các loại hình XSKT để vượt doanh thu; thực hiện tốt cả 3 lợi ích (Nhà nước, công ty và người lao động). Trong 6 tháng đầu năm 2019, với 52 cán bộ, viên chức lao động và 713 đại lý ở 9 huyện thị trong tỉnh, Công ty THHH Một thành viên XSKT Vĩnh Phúc đạt doanh thu gần 51,5 tỉ đồng (vượt mức giao 19%), nộp ngân sách trên 10,8 tỉ đồng, thu nhập bình quân 11 triệu đồng/ người.
Nguồn trích Người cao tuổi- Số: 143 Ngày: 05/09/2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00157360
00222
004BA0A493F-FBC8-45D9-990B-D6B2903893DB
005201910231541
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20191023154425|bbinhtv|c20191023154409|dbinhtv|y20190905094808|zhanha
082 |aĐC. 412.6
100 |aLÊ ĐÔN
245 |aCông ty TNHH Một thành viên XSKT Vĩnh Phúc: Niềm vui lan tỏa / |cLÊ ĐÔN
300 |aTr.11
520 |aNhiều năm nay, Công ty TNHH Một thành viên XSKT Vĩnh Phúc đã và đang tạo dựng được thương hiệu bằng đổi mới cung cách phát hành các loại hình XSKT để vượt doanh thu; thực hiện tốt cả 3 lợi ích (Nhà nước, công ty và người lao động). Trong 6 tháng đầu năm 2019, với 52 cán bộ, viên chức lao động và 713 đại lý ở 9 huyện thị trong tỉnh, Công ty THHH Một thành viên XSKT Vĩnh Phúc đạt doanh thu gần 51,5 tỉ đồng (vượt mức giao 19%), nộp ngân sách trên 10,8 tỉ đồng, thu nhập bình quân 11 triệu đồng/ người.
773 |tNgười cao tuổi|i143|d05/09/2019

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào