Bài trích
ĐC. 228
Huyện Sông Lô diễn tập KVPT sát với thực tế /
DDC ĐC. 228
Tác giả CN MINH PHƯƠNG
Nhan đề Huyện Sông Lô diễn tập KVPT sát với thực tế / MINH PHƯƠNG
Mô tả vật lý Tr. 2
Tóm tắt Trong 2 ngày (29 và 30-8), huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) 1 bên 2 cấp, thực binh có bắn đạn thật. Cuộc diễn tập với đề mục: “Chuyển LLVT huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và sang thời chiến; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ địa phương”. Điểm nổi bật của diễn tập KVPT huyện Sông Lô năm nay là: Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đã triển khai đội phẫu thuật cứu chữa cơ bản trong tác chiến phòng thủ, để đảm bảo cứu chữa kịp thời cho thương, bệnh binh. Diễn tập đã đánh giá đúng năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, vai trò của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến; kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc…
Nguồn trích Quân khu Hai- Số: 1055 Ngày: 05/09/2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00157365
00222
0046A96F9E8-392B-4E51-9E56-941057FAC69E
005201909231027
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20190923103044|bbinhtv|y20190909150148|zthanhhuyen
082 |aĐC. 228
100 |aMINH PHƯƠNG
245 |aHuyện Sông Lô diễn tập KVPT sát với thực tế / |cMINH PHƯƠNG
300 |aTr. 2
520 |aTrong 2 ngày (29 và 30-8), huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) 1 bên 2 cấp, thực binh có bắn đạn thật. Cuộc diễn tập với đề mục: “Chuyển LLVT huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và sang thời chiến; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ địa phương”. Điểm nổi bật của diễn tập KVPT huyện Sông Lô năm nay là: Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đã triển khai đội phẫu thuật cứu chữa cơ bản trong tác chiến phòng thủ, để đảm bảo cứu chữa kịp thời cho thương, bệnh binh. Diễn tập đã đánh giá đúng năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, vai trò của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến; kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc…
773 |tQuân khu Hai|i1055|d05/09/2019

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào