Bài trích
ĐC. 41
Tỉnh Vĩnh Phúc: Thêm 86 dự án đầu tư mới trong 9 tháng năm 2019 /
DDC ĐC. 41
Tác giả CN NGỌC MAI
Nhan đề Tỉnh Vĩnh Phúc: Thêm 86 dự án đầu tư mới trong 9 tháng năm 2019 / NGỌC MAI
Mô tả vật lý Tr.1-2
Tóm tắt Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, 9 tháng năm 2019, tỉnh thu hút thêm 86 dự án mới gồm: 31 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 9.787 tỷ đồng và 55 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 879 tỷ đồng và 40 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 313 triệu USD. Đến nay, toàn tỉnh có 747 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 82.342 tỷ đồng và 373 dự án FDI với tổng vốn 4,9 tỷ USD.
Nguồn trích Vĩnh Phúc- Số: 4910 Ngày: 03/10/2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00157476
00222
0048A58A409-219A-4ADB-B368-E0CFD6D4967F
005201910071018
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20191007102139|bbinhtv|y20191003105725|zhanha
082 |aĐC. 41
100 |aNGỌC MAI
245 |aTỉnh Vĩnh Phúc: Thêm 86 dự án đầu tư mới trong 9 tháng năm 2019 / |cNGỌC MAI
300 |aTr.1-2
520 |aNhờ triển khai quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, 9 tháng năm 2019, tỉnh thu hút thêm 86 dự án mới gồm: 31 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 9.787 tỷ đồng và 55 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 879 tỷ đồng và 40 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 313 triệu USD. Đến nay, toàn tỉnh có 747 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 82.342 tỷ đồng và 373 dự án FDI với tổng vốn 4,9 tỷ USD.
773 |tVĩnh Phúc|i4910|d03/10/2019

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào