Bài trích
ĐC. 254
Yên Lạc (Vĩnh Phúc) :
DDC ĐC. 254
Tác giả CN A.VŨ
Nhan đề Yên Lạc (Vĩnh Phúc) : 5 năm giám sát hơn 400 vụ việc / A.VŨ
Mô tả vật lý Tr. 5
Tóm tắt Thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị, hàng năm MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Yên Lạc đã chủ động xây dựng chương trình giám sát, phản biện xã hội đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 5 năm qua, MTTQ huyện đã tổ chức thực hiện 34 cuộc giám sát tại 17/17 xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Cùng với đó, MTTQ cấp xã đã tiến hành thực hiện 416 cuộc giám sát. Các kiến nghị giám sát đã được các đơn vị nghiêm túc tiếp thu, thực hiện, qua đó phát huy được quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Nguồn trích Đại đoàn kết- Số: 282 Ngày: 09/10/2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00157484
00222
004446CB27F-DD2C-4F3F-A502-8369B3F3EB78
005202001031038
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20200103104349|bbinhtv|c20191121143609|dbinhtv|y20191010102614|zthanhhuyen
082 |aĐC. 254
100 |aA.VŨ
245 |aYên Lạc (Vĩnh Phúc) : |b5 năm giám sát hơn 400 vụ việc / |cA.VŨ
300 |aTr. 5
520 |aThực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị, hàng năm MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Yên Lạc đã chủ động xây dựng chương trình giám sát, phản biện xã hội đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 5 năm qua, MTTQ huyện đã tổ chức thực hiện 34 cuộc giám sát tại 17/17 xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Cùng với đó, MTTQ cấp xã đã tiến hành thực hiện 416 cuộc giám sát. Các kiến nghị giám sát đã được các đơn vị nghiêm túc tiếp thu, thực hiện, qua đó phát huy được quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.
773 |tĐại đoàn kết|i282|d09/10/2019

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào