Bài trích
ĐC. 251
LĐLĐ huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) :
DDC ĐC. 251
Tác giả CN B.H
Nhan đề LĐLĐ huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) : Thăm hỏi, tặng quà đoàn viên Công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo / B.H
Mô tả vật lý Tr. 5
Tóm tắt Được sự ủy quyền của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc, Thường trực LĐLĐ huyện cùng với đại diện lãnh đạo Chi bộ Trường Tiểu học Tiên Lữ đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà đồng chí Khương Thị Thoa, sinh năm 1973 - là đoàn viên CĐCS Trường Tiểu học Tiên Lữ không may mắc bệnh U màng não vòm họng, trị giá suất quà là 4.000.000đ được trích từ Quỹ “Vì công nhân lao động nghèo” do LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc quản lý. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa của tổ chức Công đoàn các cấp nhằm động viên tinh thần cho những đoàn viên công đoàn không may mắc bệnh hiểm nghèo vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
Nguồn trích Lao động- Số: 230 Ngày: 08/10/2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00157485
00222
004D9CF7F55-A35C-4DB8-9802-E2A41DB10DA8
005201911211432
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20191121143631|bbinhtv|y20191010103040|zthanhhuyen
082 |aĐC. 251
100 |aB.H
245 |aLĐLĐ huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) : |bThăm hỏi, tặng quà đoàn viên Công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo / |cB.H
300 |aTr. 5
520 |aĐược sự ủy quyền của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc, Thường trực LĐLĐ huyện cùng với đại diện lãnh đạo Chi bộ Trường Tiểu học Tiên Lữ đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà đồng chí Khương Thị Thoa, sinh năm 1973 - là đoàn viên CĐCS Trường Tiểu học Tiên Lữ không may mắc bệnh U màng não vòm họng, trị giá suất quà là 4.000.000đ được trích từ Quỹ “Vì công nhân lao động nghèo” do LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc quản lý. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa của tổ chức Công đoàn các cấp nhằm động viên tinh thần cho những đoàn viên công đoàn không may mắc bệnh hiểm nghèo vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
773 |tLao động|i230|d08/10/2019

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào