Bài trích
ĐC. 228
Nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến KVPT /
DDC ĐC. 228
Tác giả CN MẠNH TƯỜNG - TRẦN HÀO
Nhan đề Nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến KVPT / MẠNH TƯỜNG - TRẦN HÀO
Mô tả vật lý Tr. 5
Tóm tắt Vừa qua, Huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) phối hợp với Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 và các đơn vị binh chủng trực thuộc Quân khu vừa tổ chức thành công cuộc diễn tập KVPT năm 2019. Cuộc diễn tập giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chỉ huy các cấp, đặc biệt là khả năng hiệp đồng trong tác chiến phòng thủ. Đại tá Nguyễn Đăng Khải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu, thay mặt Ban chỉ đạo diễn tập KVPT Quân khu đánh giá: Tỉnh Vĩnh Phúc, Sư đoàn 316 và các lữ đoàn trực thuộc Quân khu đã quán triệt, chấp hành nghiêm ý định diễn tập của Quân khu; chỉ đạo tập trung làm tốt mọi công tác chuẩn bị, triển khai nghiêm túc, toàn diện các nội dung diễn tập, thực hiện tốt các yêu cầu của cuộc diễn tập. Thông qua diễn tập, năng lực, khả năng điều hành của cơ quan, đơn vị được nâng lên; trình độ và khả năng tham mưu, trình độ tác chiến được hoàn thiện. Nội dung, phương pháp phối hợp hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị từng bước được thể hiện rõ nét. Thông qua diễn tập các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức diễn tập các cấp, nhằm nâng cao chất lượng các cuộc luyện tập, diễn tập KVPT cấp tỉnh, huyện những năm tiếp theo đạt kết quả tốt hơn, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, SSCĐ trong tình hình mới.
Nguồn trích Quân khu Hai- Số: 1064 Ngày: 14/11/2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00158299
00222
0043543749E-F014-47D5-8C4D-91C79E3745B3
005201912260933
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20191226093726|bbinhtv|y20191118144117|zthanhhuyen
082 |aĐC. 228
100 |aMẠNH TƯỜNG - TRẦN HÀO
245 |aNâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến KVPT / |cMẠNH TƯỜNG - TRẦN HÀO
300 |aTr. 5
520 |aVừa qua, Huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) phối hợp với Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 và các đơn vị binh chủng trực thuộc Quân khu vừa tổ chức thành công cuộc diễn tập KVPT năm 2019. Cuộc diễn tập giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chỉ huy các cấp, đặc biệt là khả năng hiệp đồng trong tác chiến phòng thủ. Đại tá Nguyễn Đăng Khải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu, thay mặt Ban chỉ đạo diễn tập KVPT Quân khu đánh giá: Tỉnh Vĩnh Phúc, Sư đoàn 316 và các lữ đoàn trực thuộc Quân khu đã quán triệt, chấp hành nghiêm ý định diễn tập của Quân khu; chỉ đạo tập trung làm tốt mọi công tác chuẩn bị, triển khai nghiêm túc, toàn diện các nội dung diễn tập, thực hiện tốt các yêu cầu của cuộc diễn tập. Thông qua diễn tập, năng lực, khả năng điều hành của cơ quan, đơn vị được nâng lên; trình độ và khả năng tham mưu, trình độ tác chiến được hoàn thiện. Nội dung, phương pháp phối hợp hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị từng bước được thể hiện rõ nét. Thông qua diễn tập các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức diễn tập các cấp, nhằm nâng cao chất lượng các cuộc luyện tập, diễn tập KVPT cấp tỉnh, huyện những năm tiếp theo đạt kết quả tốt hơn, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, SSCĐ trong tình hình mới.
773 |tQuân khu Hai|i1064|d14/11/2019

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào