Bài trích
ĐC. 266
Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc trao quyết định và thẻ thương binh /
DDC ĐC. 266
Tác giả CN MINH PHƯƠNG
Nhan đề Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc trao quyết định và thẻ thương binh / MINH PHƯƠNG
Mô tả vật lý Tr. 6
Tóm tắt Ngày 14-7, Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức công bố, trao quyết định và thẻ thương binh cho 35 đồng chí tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Căn cứ vào Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; các văn bản hướng dẫn của các cấp bộ, ngành và kết quả giám định thương tật của Hội đồng Y khoa Quân khu 2 ngày 25/5/2020, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã ra quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh, trợ cấp ưu đãi thương tật hàng tháng và trợ cấp một lần cho 35 đồng chí. Trong số đó có 32 đồng chí được hưởng trợ cấp hàng tháng và 3 đồng chí được hưởng trợ cấp một lần. 35 đồng chí được trao quyết định thương binh lần này có tỷ lệ thương tật từ 21% đến 46% sức khỏe. Tại buổi lễ, Bộ CHQS tỉnh đã trao quyết định, thẻ thương binh và quà của Bộ Quốc phòng cho 35 thương binh.
Nguồn trích Quân khu Hai- Số: 1098 Ngày: 23/07/2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
00159488
00222
0044E4F6C80-AF74-4E3C-9335-7E0A01020CDD
005202009030902
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20200903090530|bbinhtv|y20200804085252|zthanhhuyen
082 |aĐC. 266
100 |aMINH PHƯƠNG
245 |aBộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc trao quyết định và thẻ thương binh / |cMINH PHƯƠNG
300 |aTr. 6
520 |aNgày 14-7, Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức công bố, trao quyết định và thẻ thương binh cho 35 đồng chí tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Căn cứ vào Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; các văn bản hướng dẫn của các cấp bộ, ngành và kết quả giám định thương tật của Hội đồng Y khoa Quân khu 2 ngày 25/5/2020, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã ra quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh, trợ cấp ưu đãi thương tật hàng tháng và trợ cấp một lần cho 35 đồng chí. Trong số đó có 32 đồng chí được hưởng trợ cấp hàng tháng và 3 đồng chí được hưởng trợ cấp một lần. 35 đồng chí được trao quyết định thương binh lần này có tỷ lệ thương tật từ 21% đến 46% sức khỏe. Tại buổi lễ, Bộ CHQS tỉnh đã trao quyết định, thẻ thương binh và quà của Bộ Quốc phòng cho 35 thương binh.
773 |tQuân khu Hai|i1098|d23/07/2020

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào