Bài trích
ĐC. 441
Khởi công gói thầu số 2 dự án bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc /
DDC ĐC. 441
Tác giả CN VĨNH AN
Nhan đề Khởi công gói thầu số 2 dự án bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc / VĨNH AN
Mô tả vật lý Tr. 4
Tóm tắt Sáng 4/8, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khởi công gói thầu số 2 Dự án Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Gói thầu số 2, Dự án Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh có tổng mức đầu tư hơn 720 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh với quy mô 210 giường bệnh; thời gian thi công dự án 540 ngày. Việc đầu tư gói thầu số 2 Dự án Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh góp phần hoàn thiện quy hoạch xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tăng cường cơ sở vật chất cho bệnh viện đảm bảo công tác khám chữa bệnh và điều trị đạt tiêu chuẩn của ngành y tế, xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh trở thành bệnh viện tuyến tỉnh hiện đại và là bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện Trung ương, phục vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho Nhân dân trong tỉnh và các địa phương lân cận./.
Nguồn trích Quân đội nhân dân- Số: 21311 Ngày: 05/08/2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
00159490
00222
00407364919-7287-46FA-B51A-09344E9D069D
005202009030908
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20200903091047|bbinhtv|y20200807145036|zthanhhuyen
082 |aĐC. 441
100 |aVĨNH AN
245 |aKhởi công gói thầu số 2 dự án bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc / |cVĨNH AN
300 |aTr. 4
520 |aSáng 4/8, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khởi công gói thầu số 2 Dự án Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Gói thầu số 2, Dự án Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh có tổng mức đầu tư hơn 720 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh với quy mô 210 giường bệnh; thời gian thi công dự án 540 ngày. Việc đầu tư gói thầu số 2 Dự án Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh góp phần hoàn thiện quy hoạch xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tăng cường cơ sở vật chất cho bệnh viện đảm bảo công tác khám chữa bệnh và điều trị đạt tiêu chuẩn của ngành y tế, xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh trở thành bệnh viện tuyến tỉnh hiện đại và là bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện Trung ương, phục vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho Nhân dân trong tỉnh và các địa phương lân cận./.
773 |tQuân đội nhân dân|i21311|d05/08/2020

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào