Bài trích
ĐC. 265
Vĩnh Phúc :
DDC ĐC. 265
Tác giả CN N.N
Nhan đề Vĩnh Phúc : Người nghèo tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ 60% / N.N
Mô tả vật lý Tr. 4
Tóm tắt Tính đến cuối năm 2019, Vĩnh Phúc có 92% dân số tham gia BHYT, tuy nhiên số lao động tham gia BHXH lại chiếm tỷ lệ thấp, chưa xứng với tiềm năng. Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, trong 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh Vĩnh Phúc giảm khoảng 8.000 người tham gia BHXH, BHYT. Tại Lễ ra quân hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam vừa qua, tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu tháng 7 thu hút thêm 550 người tham gia BHXH tự nguyện, nhưng mới chỉ có 398 người tham gia. Trước tình hình trên, sau khi UBND tỉnh có Tờ trình, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã thảo luận và quyết định hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn giai đoạn 2020-2025. Cụ thể, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ hỗ trợ bằng 30% mức phí đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; bằng 25% mức phí đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc cận hộ nghèo; bằng 10% mức phí đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc các đối tượng khác. Như vậy, tính cả chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ, từ 1/8/2020, người dân tỉnh Vĩnh Phúc thuộc hộ nghèo khi tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ lên tới 60%.
Nguồn trích Lao động- Số: 182 Ngày: 06/08/2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
00159494
00222
004011A9366-BD0C-4DC8-B5F6-1B21F07525A5
005202009030928
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20200903093125|bbinhtv|y20200807155149|zthanhhuyen
082 |aĐC. 265
100 |aN.N
245 |aVĩnh Phúc : |bNgười nghèo tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ 60% / |cN.N
300 |aTr. 4
520 |aTính đến cuối năm 2019, Vĩnh Phúc có 92% dân số tham gia BHYT, tuy nhiên số lao động tham gia BHXH lại chiếm tỷ lệ thấp, chưa xứng với tiềm năng. Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, trong 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh Vĩnh Phúc giảm khoảng 8.000 người tham gia BHXH, BHYT. Tại Lễ ra quân hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam vừa qua, tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu tháng 7 thu hút thêm 550 người tham gia BHXH tự nguyện, nhưng mới chỉ có 398 người tham gia. Trước tình hình trên, sau khi UBND tỉnh có Tờ trình, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã thảo luận và quyết định hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn giai đoạn 2020-2025. Cụ thể, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ hỗ trợ bằng 30% mức phí đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; bằng 25% mức phí đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc cận hộ nghèo; bằng 10% mức phí đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc các đối tượng khác. Như vậy, tính cả chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ, từ 1/8/2020, người dân tỉnh Vĩnh Phúc thuộc hộ nghèo khi tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ lên tới 60%.
773 |tLao động|i182|d06/08/2020

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào