Bài trích
ĐC. 259
Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc :
DDC ĐC. 259
Tác giả CN LÊ THỊ LAN
Nhan đề Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc : Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm / LÊ THỊ LAN
Mô tả vật lý Tr. 2
Tóm tắt Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Sáu tháng đầu năm 2020, cán bộ, hội viên Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều hoạt động thiết thực như: tham gia ban chỉ đạo, các tổ xung kích phòng, chống dịch tại các địa phương; ủng hộ công tác phòng, chống dịch hơn 1,5 tỉ đồng, 4,8 tấn gạo, hơn 20 nghìn chiếc khẩu trang...Sáu tháng cuối năm 2020, Hội CCB các cấp tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động: triển khai thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành TW Hội về công tác quy hoạch cán bộ Hội và xây dựng Ban chấp hành các cấp nhiệm kỳ VII. Đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các chương trình phối hợp, các phong trào thi đua của địa phương; làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tri ân người có công, các đối tượng chính sách; tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Nguồn trích Cựu chiến binh Việt Nam- Số: 1344 Ngày: 06/08/2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
00159495
00222
004E1BB2D52-A112-4C1A-8686-43869D35F8A5
005202009030930
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20200903093324|bbinhtv|y20200807160023|zthanhhuyen
082 |aĐC. 259
100 |aLÊ THỊ LAN
245 |aHội CCB tỉnh Vĩnh Phúc : |bTriển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm / |cLÊ THỊ LAN
300 |aTr. 2
520 |aHội CCB tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Sáu tháng đầu năm 2020, cán bộ, hội viên Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều hoạt động thiết thực như: tham gia ban chỉ đạo, các tổ xung kích phòng, chống dịch tại các địa phương; ủng hộ công tác phòng, chống dịch hơn 1,5 tỉ đồng, 4,8 tấn gạo, hơn 20 nghìn chiếc khẩu trang...Sáu tháng cuối năm 2020, Hội CCB các cấp tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động: triển khai thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành TW Hội về công tác quy hoạch cán bộ Hội và xây dựng Ban chấp hành các cấp nhiệm kỳ VII. Đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các chương trình phối hợp, các phong trào thi đua của địa phương; làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tri ân người có công, các đối tượng chính sách; tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
773 |tCựu chiến binh Việt Nam|i1344|d06/08/2020

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào