Bài trích
ĐC. 224
Vĩnh Phúc :
DDC ĐC. 224
Tác giả CN LÊ HOA
Nhan đề Vĩnh Phúc : Tập huấn bồi dưỡng kiến thức khởi sự kinh doanh / LÊ HOA
Mô tả vật lý Tr. 4
Tóm tắt Ngày 28/7/2020, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, phụ nữ có ý tưởng khởi sự kinh doanh, Thông qua lớp tập huấn, giúp cho các chị em chuẩn bị khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao kiến thức, kỹ năng để khởi nghiệp kinh doanh; các nữ chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa có thêm kinh nghiệm để vận dụng vào thực tế kinh doanh, quản lý doanh nghiệp hiệu quả hơn. Từ đó, các chị em có định hướng trong sản xuất kinh doanh và khởi nghiệp tạo tiền đề, nền tảng giúp phụ nữ phát triển kinh tế một cách bền vững.khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Nguồn trích Phụ nữ Việt Nam- Số: 95 Ngày: 07/08/2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
00159496
00222
00439AB55FC-37AE-4F8C-8CB6-C90C4A563AB0
005202009030935
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20200903093828|bbinhtv|y20200807160317|zthanhhuyen
082 |aĐC. 224
100 |aLÊ HOA
245 |aVĩnh Phúc : |bTập huấn bồi dưỡng kiến thức khởi sự kinh doanh / |cLÊ HOA
300 |aTr. 4
520 |aNgày 28/7/2020, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, phụ nữ có ý tưởng khởi sự kinh doanh, Thông qua lớp tập huấn, giúp cho các chị em chuẩn bị khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao kiến thức, kỹ năng để khởi nghiệp kinh doanh; các nữ chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa có thêm kinh nghiệm để vận dụng vào thực tế kinh doanh, quản lý doanh nghiệp hiệu quả hơn. Từ đó, các chị em có định hướng trong sản xuất kinh doanh và khởi nghiệp tạo tiền đề, nền tảng giúp phụ nữ phát triển kinh tế một cách bền vững.khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.
773 |tPhụ nữ Việt Nam|i95|d07/08/2020

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào