Sách
Ai lấy đi hạnh phúc của con /
Tác giả CN Thu Thủy
Nhan đề Ai lấy đi hạnh phúc của con / Thu Thủy
Thông tin xuất bản H : Văn học, 2018
Mô tả vật lý 139tr. ; 24cm
Từ khóa tự do Giáo dục gia đình
Từ khóa tự do Nuôi dạy trẻ
Địa chỉ VPLKho Luân Chuyển tầng 1(3): 103067821-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159506
00211
00493B446C6-773B-4EC6-80C0-2F9E70EEE5D4
005202008101553
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c68000
039|y20200810155602|zchulonghien
100 |aThu Thủy
245 |aAi lấy đi hạnh phúc của con / |cThu Thủy
260 |aH : |bVăn học, |c2018
300 |a139tr. ; |c24cm
653 |aGiáo dục gia đình
653 |aNuôi dạy trẻ
852|aVPL|bKho Luân Chuyển tầng 1|j(3): 103067821-3
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103067821 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 1
2 103067822 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 2
3 103067823 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào