Bài trích
ĐC. 15
Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước /
DDC ĐC. 15
Tác giả CN PV
Nhan đề Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước / PV
Mô tả vật lý Tr. 2
Tóm tắt Ngày 16-11, Phó Thủ tướng TRỊNH ÐÌNH DŨNG dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại thôn Bắc Sơn, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Phó Thủ tướng chúc mừng những kết quả thôn Bắc Sơn đạt được trong thời gian qua; đồng thời lưu ý các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể và nhân dân cần tiếp tục tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới. Chính quyền các cấp có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các chính sách, kịp thời giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm. Bên cạnh đó, phối hợp MTTQ triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động ở cộng đồng dân cư. Dịp này, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Nguồn trích Nhân dân- Số: 23768 Ngày: 17/11/2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
00159813
00222
004B24A2EF9-16F2-458E-B6A0-728EE7AEE434
005202101041057
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20210104105702|bbinhtv|c20210104105648|dbinhtv|y20201119155547|zthanhhuyen
082 |aĐC. 15
100 |aPV
245 |aHoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước / |cPV
300 |aTr. 2
520 |aNgày 16-11, Phó Thủ tướng TRỊNH ÐÌNH DŨNG dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại thôn Bắc Sơn, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Phó Thủ tướng chúc mừng những kết quả thôn Bắc Sơn đạt được trong thời gian qua; đồng thời lưu ý các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể và nhân dân cần tiếp tục tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới. Chính quyền các cấp có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các chính sách, kịp thời giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm. Bên cạnh đó, phối hợp MTTQ triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động ở cộng đồng dân cư. Dịp này, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
773 |tNhân dân|i23768|d17/11/2020

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào