Bài trích
ĐC. 226
Các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc hướng về miền Trung /
DDC ĐC. 226
Tác giả CN ĐỖ HÙNG
Nhan đề Các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc hướng về miền Trung / ĐỖ HÙNG
Mô tả vật lý Tr. 4
Tóm tắt Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc cùng lời kêu gọi của Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp, chiều 16/11/2020, tại UB MTTQ tỉnh, Các cơ quan THADS tỉnh Vĩnh Phúc đã chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai. Với đạo lý “Lá lành đùm lá rách” và tinh thần “ tương thân, tương ái”, tất cả vì miền Trung ruột thịt, dưới sự kêu gọi của cấp Ủy, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan THADS tỉnh bằng tỉnh cảm, tấm lòng nhân ái, đã khuyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai với số tiền 15 triệu đồng.
Nguồn trích Pháp luật Việt Nam- Số: 323 Ngày: 18/11/2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
00159814
00222
004E8CD2486-5BED-4CF3-AA07-12C0D0C86AF2
005202101041043
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20210104104343|bbinhtv|y20201119155808|zthanhhuyen
082 |aĐC. 226
100 |aĐỖ HÙNG
245 |aCác cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc hướng về miền Trung / |cĐỖ HÙNG
300 |aTr. 4
520 |aHưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc cùng lời kêu gọi của Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp, chiều 16/11/2020, tại UB MTTQ tỉnh, Các cơ quan THADS tỉnh Vĩnh Phúc đã chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai. Với đạo lý “Lá lành đùm lá rách” và tinh thần “ tương thân, tương ái”, tất cả vì miền Trung ruột thịt, dưới sự kêu gọi của cấp Ủy, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan THADS tỉnh bằng tỉnh cảm, tấm lòng nhân ái, đã khuyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai với số tiền 15 triệu đồng.
773 |tPháp luật Việt Nam|i323|d18/11/2020

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào