Bài trích
ĐC. 227
Vĩnh Phúc :
DDC ĐC. 227
Tác giả CN LÊ HUYỀN
Nhan đề Vĩnh Phúc : Ra mắt Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật / LÊ HUYỀN
Mô tả vật lý Tr. 5
Tóm tắt Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức ra mắt Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh với tên miền http://pbgdpl.vinhphuc.gov.vn. Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh được liên kết với Cổng Thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp. Đây là kênh thông tin của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh với 9 mục: Giới thiệu chung; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản pháp luật; hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; các loại tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật...Website http://pbgdpl.vinhphuc.gov.vn là công cụ hữu ích cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phản ánh các hoạt động phổ biến giáo dục ở Trung ương và trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu tuyên truyền pháp luật, bài giảng pháp luật, tài liệu về tìm hiểu pháp luật, tủ sách pháp luật điện tử, hỏi đáp pháp luật… Đồng thời, là công cụ phục vụ hiệu quả nhu cầu trao đổi, xử lý thông tin nhanh chóng, chính xác của cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và nhân dân trong hoạt động quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh.
Nguồn trích Pháp luật Việt Nam- Số: 325 Ngày: 20/11/2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
00159817
00222
004DC7C1F3E-D932-4122-B812-237C1246497F
005202101041104
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20210104110420|bbinhtv|y20201125153726|zthanhhuyen
082 |aĐC. 227
100 |aLÊ HUYỀN
245 |aVĩnh Phúc : |bRa mắt Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật / |cLÊ HUYỀN
300 |aTr. 5
520 |aHội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức ra mắt Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh với tên miền http://pbgdpl.vinhphuc.gov.vn. Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh được liên kết với Cổng Thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp. Đây là kênh thông tin của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh với 9 mục: Giới thiệu chung; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản pháp luật; hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; các loại tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật...Website http://pbgdpl.vinhphuc.gov.vn là công cụ hữu ích cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phản ánh các hoạt động phổ biến giáo dục ở Trung ương và trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu tuyên truyền pháp luật, bài giảng pháp luật, tài liệu về tìm hiểu pháp luật, tủ sách pháp luật điện tử, hỏi đáp pháp luật… Đồng thời, là công cụ phục vụ hiệu quả nhu cầu trao đổi, xử lý thông tin nhanh chóng, chính xác của cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và nhân dân trong hoạt động quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh.
773 |tPháp luật Việt Nam|i325|d20/11/2020

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào