Bài trích
ĐC. 251
Cuối năm, doanh nghiệp 'tăng tốc', nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao /
DDC ĐC. 251
Tác giả CN HỒNG YẾN
Nhan đề Cuối năm, doanh nghiệp 'tăng tốc', nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao / HỒNG YẾN
Mô tả vật lý Tr. 7
Tóm tắt Cuối năm, thị trường lao động Vĩnh Phúc ổn định trở lại khi các doanh nghiệp tập trung phục hồi, tăng tốc sản xuất, kinh doanh sau thời gian trầm lắng bởi dịch Covid-19. Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Phúc (Trung tâm), từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tư vấn cho trên 28.000 lượt người về chính sách lao động, việc làm, học nghề và chế độ bảo hiểm thất nghiệp, trong đó, tư vấn qua Sàn giao dịch việc làm hơn 10.000 lượt người. Đến hết 9 tháng năm 2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức 22 phiên giao dịch việc làm, trong đó có 4 phiên giao dịch việc làm lưu động tại các trường cao đẳng nghề. Các phiên giao dịch việc làm đã thu hút 225 lượt doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng trên 10.500 lao động. Có 1.404 lượt người đăng ký tìm việc tại Sàn giao dịch việc làm, 1.040 lao động trong số này đã được tuyển chọn. Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, trong 9 tháng năm 2020, toàn tỉnh tạo việc làm cho 13.940 lao động, đạt xấp xỉ 70% kế hoạch năm.
Nguồn trích Nông nghiệp Việt Nam- Số: 234 Ngày: 23/11/2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
00159820
00222
00462C2CCF1-79EB-46F5-9EB8-B03F29CCEE05
005202101120823
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20210112082245|bbinhtv|y20201125160013|zthanhhuyen
082 |aĐC. 251
100 |aHỒNG YẾN
245 |aCuối năm, doanh nghiệp 'tăng tốc', nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao / |cHỒNG YẾN
300 |aTr. 7
520 |aCuối năm, thị trường lao động Vĩnh Phúc ổn định trở lại khi các doanh nghiệp tập trung phục hồi, tăng tốc sản xuất, kinh doanh sau thời gian trầm lắng bởi dịch Covid-19. Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Phúc (Trung tâm), từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tư vấn cho trên 28.000 lượt người về chính sách lao động, việc làm, học nghề và chế độ bảo hiểm thất nghiệp, trong đó, tư vấn qua Sàn giao dịch việc làm hơn 10.000 lượt người. Đến hết 9 tháng năm 2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức 22 phiên giao dịch việc làm, trong đó có 4 phiên giao dịch việc làm lưu động tại các trường cao đẳng nghề. Các phiên giao dịch việc làm đã thu hút 225 lượt doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng trên 10.500 lao động. Có 1.404 lượt người đăng ký tìm việc tại Sàn giao dịch việc làm, 1.040 lao động trong số này đã được tuyển chọn. Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, trong 9 tháng năm 2020, toàn tỉnh tạo việc làm cho 13.940 lao động, đạt xấp xỉ 70% kế hoạch năm.
773 |tNông nghiệp Việt Nam|i234|d23/11/2020

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào