Bài trích
ĐC. 259
Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc :
DDC ĐC. 259
Tác giả CN LÊ THỊ LAN
Nhan đề Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc : Giám sát thực hiện chế độ, chính sách đối với CCB / LÊ THỊ LAN
Mô tả vật lý Tr. 3
Tóm tắt Ngày 11/11/2020, Đoàn giám sát của Hội CCB tỉnh do ông Trần Thăng Long - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh làm Trưởng Đoàn tiến hành giám sát tại huyện Tam Dương về nội dung thực hiện chế độ, chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công trên địa bàn huyện. Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tam Dương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với Cách mạng; thực hiện tốt công tác vận động “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, công tác cấp phát trợ cấp, an dưỡng, điều dưỡng, trợ cấp khó khăn đột xuất, cấp phát thẻ BHYT; huyện đã hỗ trợ xây sửa 94 ngôi nhà; thường xuyên tu bổ nghĩa trang liệt sỹ huyện và nghĩa trang liệt sỹ ở các xã thị trấn. Huyện đã có chủ trương, kế hoạch tiếp tục đầu tư tu sửa nghĩa trang liệt sỹ huyện với số vốn hơn 2 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2021-2023. Năm 2020, UBND huyện đã hỗ trợ 8478 người theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Nguồn trích Cực chiến binh Việt Nam- Số: 1359 Ngày: 19/11/2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
00159822
00222
00430D14537-5575-456B-9816-A30930B6D047
005202101120826
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20210112082544|bbinhtv|y20201125160643|zthanhhuyen
082 |aĐC. 259
100 |aLÊ THỊ LAN
245 |aHội CCB tỉnh Vĩnh Phúc : |bGiám sát thực hiện chế độ, chính sách đối với CCB / |cLÊ THỊ LAN
300 |aTr. 3
520 |aNgày 11/11/2020, Đoàn giám sát của Hội CCB tỉnh do ông Trần Thăng Long - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh làm Trưởng Đoàn tiến hành giám sát tại huyện Tam Dương về nội dung thực hiện chế độ, chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công trên địa bàn huyện. Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tam Dương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với Cách mạng; thực hiện tốt công tác vận động “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, công tác cấp phát trợ cấp, an dưỡng, điều dưỡng, trợ cấp khó khăn đột xuất, cấp phát thẻ BHYT; huyện đã hỗ trợ xây sửa 94 ngôi nhà; thường xuyên tu bổ nghĩa trang liệt sỹ huyện và nghĩa trang liệt sỹ ở các xã thị trấn. Huyện đã có chủ trương, kế hoạch tiếp tục đầu tư tu sửa nghĩa trang liệt sỹ huyện với số vốn hơn 2 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2021-2023. Năm 2020, UBND huyện đã hỗ trợ 8478 người theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
773 |tCực chiến binh Việt Nam|i1359|d19/11/2020

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào