Sách
Audrey Hepburn: Truyện tranh /
Nhan đề Audrey Hepburn: Truyện tranh / Lời: Choi Eunyoung; Tranh: Doni Family; Cao Thị Hải Bắc dịch
Thông tin xuất bản H : Kim Đồng, 2019
Mô tả vật lý 172tr. ; 21cm
Tùng thư Chuyện kể danh nhân thế giới
Tên vùng địa lý Bỉ
Từ khóa tự do Audrey Hepburn
Từ khóa tự do Diễn viên điện ảnh
Từ khóa tự do Cuộc đời
Từ khóa tự do Sự nghiệp
Từ khóa tự do Truyện tranh
Địa chỉ VPLKho Luân Chuyển tầng 1(3): 103068478-80
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160090
00211
0042F4A68EA-FF05-4C97-B560-7E8EF1797F40
005202101151535
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c55000
039|y20210115153413|zchulonghien
245 |aAudrey Hepburn: Truyện tranh / |cLời: Choi Eunyoung; Tranh: Doni Family; Cao Thị Hải Bắc dịch
260 |aH : |bKim Đồng, |c2019
300 |a172tr. ; |c21cm
490 |aChuyện kể danh nhân thế giới
651 |aBỉ
653 |aAudrey Hepburn
653 |aDiễn viên điện ảnh
653 |aCuộc đời
653 |aSự nghiệp
653 |aTruyện tranh
852|aVPL|bKho Luân Chuyển tầng 1|j(3): 103068478-80
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103068478 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 1
2 103068479 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 2
3 103068480 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào