Sách
J.K.Rowling: Truyện tranh /
Nhan đề J.K.Rowling: Truyện tranh / Lời: Kim Seungryol; Tranh: ChungBe Studio; Nguyễn Thị Hồng Hà dịch
Thông tin xuất bản H : Kim Đồng, 2019
Mô tả vật lý 156tr. ; 21cm
Tùng thư Chuyện kể danh nhân thế giới
Tên vùng địa lý Anh
Từ khóa tự do J.K.Rowling
Từ khóa tự do Cuộc đời
Từ khóa tự do Sự nghiệp
Từ khóa tự do Truyện tranh
Từ khóa tự do Nhà văn
Địa chỉ VPLKho Luân Chuyển tầng 1(3): 103068481-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160091
00211
004DBEDA6C0-1AEA-40EA-A25C-3A1F4B47A6E7
005202101151542
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c55000
039|y20210115154115|zchulonghien
245 |aJ.K.Rowling: Truyện tranh / |cLời: Kim Seungryol; Tranh: ChungBe Studio; Nguyễn Thị Hồng Hà dịch
260 |aH : |bKim Đồng, |c2019
300 |a156tr. ; |c21cm
490 |aChuyện kể danh nhân thế giới
651 |aAnh
653 |aJ.K.Rowling
653 |aCuộc đời
653 |aSự nghiệp
653 |aTruyện tranh
653 |aNhà văn
852|aVPL|bKho Luân Chuyển tầng 1|j(3): 103068481-3
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103068481 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 1
2 103068482 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 2
3 103068483 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào