Sách
Che Guevara: Truyện tranh /
Nhan đề Che Guevara: Truyện tranh / Lời: Park Yeonah; Tranh: ChungBe Studio; Nguyễn Hồng Hà dịch
Thông tin xuất bản H : Kim Đồng, 2019
Mô tả vật lý 160tr. ; 21cm
Tùng thư Chuyện kể danh nhân thế giới
Tên vùng địa lý Achentina
Từ khóa tự do Che Guevara
Từ khóa tự do Cuộc đời
Từ khóa tự do Sự nghiệp
Từ khóa tự do Truyện tranh
Từ khóa tự do Nhà cách mạng
Địa chỉ VPLKho Luân Chuyển tầng 1(3): 103068484-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160092
00211
0041F1F99DD-E89C-4ED8-999C-31C4B1B1E232
005202101151544
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c55000
039|y20210115154400|zchulonghien
245 |aChe Guevara: Truyện tranh / |cLời: Park Yeonah; Tranh: ChungBe Studio; Nguyễn Hồng Hà dịch
260 |aH : |bKim Đồng, |c2019
300 |a160tr. ; |c21cm
490 |aChuyện kể danh nhân thế giới
651 |aAchentina
653 |aChe Guevara
653 |aCuộc đời
653 |aSự nghiệp
653 |aTruyện tranh
653 |aNhà cách mạng
852|aVPL|bKho Luân Chuyển tầng 1|j(3): 103068484-6
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103068484 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 1
2 103068485 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 2
3 103068486 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào