Bài trích
ĐC. 228
Diễn tập KVPT tỉnh Vĩnh Phúc :
DDC ĐC. 228
Tác giả CN MẠNH TƯỜNG
Nhan đề Diễn tập KVPT tỉnh Vĩnh Phúc : Chuẩn bị chu đáo, diễn tập sát thực tế / MẠNH TƯỜNG
Mô tả vật lý Tr. 1
Tóm tắt Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác chuẩn bị chu đáo, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) 1 bên, 3 cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Kết quả diễn tập là cơ sở giúp đội ngũ cán bộ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao kiến thức quân sự, quốc phòng lên một bước mới. Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu, Trưởng BCĐ diễn tập Quân khu ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng và sự vào cuộc của cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Vĩnh Phúc trong việc tổ chức chuẩn bị và tham gia diễn tập. Tư lệnh Quân khu nhấn mạnh, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, cuộc diễn tập KVPT tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thông qua diễn tập làm cơ sở để cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, củng cố, tăng cường tiềm lực trong KVPT. Trên cơ sở kết quả diễn tập Tư lệnh Quân khu đề nghị Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án tác chiến sát với điều kiện thực tế địa phương, bảo đảm sẵn sàng xử trí kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ; xây dựng Vĩnh Phúc trở thành KVPT ngày càng vững chắc.
Nguồn trích Quân khu Hai- Số: 1162 Ngày: 25/11/2021
000 00000nab#a2200000ui#4500
00160962
00222
00473FC962C-1970-4D21-988D-65FEE23527B6
005202112280839
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20211228084018|bbinhtv|y20211203145129|zthanhhuyen
082 |aĐC. 228
100 |aMẠNH TƯỜNG
245 |aDiễn tập KVPT tỉnh Vĩnh Phúc : |bChuẩn bị chu đáo, diễn tập sát thực tế / |cMẠNH TƯỜNG
300 |aTr. 1
520 |aVới sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác chuẩn bị chu đáo, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) 1 bên, 3 cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Kết quả diễn tập là cơ sở giúp đội ngũ cán bộ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao kiến thức quân sự, quốc phòng lên một bước mới. Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu, Trưởng BCĐ diễn tập Quân khu ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng và sự vào cuộc của cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Vĩnh Phúc trong việc tổ chức chuẩn bị và tham gia diễn tập. Tư lệnh Quân khu nhấn mạnh, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, cuộc diễn tập KVPT tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thông qua diễn tập làm cơ sở để cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, củng cố, tăng cường tiềm lực trong KVPT. Trên cơ sở kết quả diễn tập Tư lệnh Quân khu đề nghị Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án tác chiến sát với điều kiện thực tế địa phương, bảo đảm sẵn sàng xử trí kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ; xây dựng Vĩnh Phúc trở thành KVPT ngày càng vững chắc.
773 |tQuân khu Hai|i1162|d25/11/2021

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào