Bài trích
ĐC. 259
Chi hội NCT thôn Lạc Trung :
DDC ĐC. 259
Tác giả CN LÊ ĐÔN
Nhan đề Chi hội NCT thôn Lạc Trung : Hoạt động mạnh toàn diện / LÊ ĐÔN
Mô tả vật lý Tr. 5
Tóm tắt Chi hội NCT thôn Lạc Trung (xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) hiện có gần 300 hội viên được chia làm 4 tổ để thuận tiện sinh hoạt. Đông đảo hội viên thi đua phát huy vai trò NCT, gương mẫu cùng gia đình, con cháu tích cực lao động sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh, nghề phụ cũng như nhiệt tình tham gia công tác Đảng, đoàn thể, quản lý di tích lịch sử; giáo dục con cháu, xây dựng gia đình văn hóa; xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm và tích cực tham gia phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thôn, xã...Chính từ phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng mà gần 200 hội viên đang bằng sức lực và trí tuệ của mình trực tiếp cùng gia đình, làng quê kiến thiết, làm giàu, bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống Covid, xây dựng NTM kiểu mẫu...
Nguồn trích Người cao tuổi- Số: 240 Ngày: 02/12/2021
000 00000nab#a2200000ui#4500
00160964
00222
0042C0AA5CE-6102-419C-BB30-0B2400C23623
005202112280840
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20211228084059|bbinhtv|y20211203153014|zthanhhuyen
082 |aĐC. 259
100 |aLÊ ĐÔN
245 |aChi hội NCT thôn Lạc Trung : |bHoạt động mạnh toàn diện / |cLÊ ĐÔN
300 |aTr. 5
520 |aChi hội NCT thôn Lạc Trung (xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) hiện có gần 300 hội viên được chia làm 4 tổ để thuận tiện sinh hoạt. Đông đảo hội viên thi đua phát huy vai trò NCT, gương mẫu cùng gia đình, con cháu tích cực lao động sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh, nghề phụ cũng như nhiệt tình tham gia công tác Đảng, đoàn thể, quản lý di tích lịch sử; giáo dục con cháu, xây dựng gia đình văn hóa; xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm và tích cực tham gia phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thôn, xã...Chính từ phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng mà gần 200 hội viên đang bằng sức lực và trí tuệ của mình trực tiếp cùng gia đình, làng quê kiến thiết, làm giàu, bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống Covid, xây dựng NTM kiểu mẫu...
773 |tNgười cao tuổi|i240|d02/12/2021

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào