Bài trích
ĐC. 62
Vĩnh Phúc tiêm vaccine Covid-19 cho hơn 52.000 học sinh /
DDC ĐC. 62
Tác giả CN VÂN LY
Nhan đề Vĩnh Phúc tiêm vaccine Covid-19 cho hơn 52.000 học sinh / VÂN LY
Mô tả vật lý Tr. 8
Tóm tắt Theo kế hoạch, từ ngày 27/11 đến 5/12, tỉnh Vĩnh Phúc bắt đầu tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19 cho trên 52.650 học sinh 12-17 tuổi theo nguyên tắc từ lứa tuổi cao đến thấp, hình thức cuốn chiếu ở từng khu vực. Đối với trẻ đi học thực hiện tiêm tại trường và các cơ sở giáo dục. Trẻ không đi học tiêm tại điểm tiêm cố định hoặc lưu động do UBND các huyện, thành phố quyết định.
Nguồn trích Quân đội nhân dân- Số: 21791 Ngày: 06/12/2021
000 00000nab#a2200000ui#4500
00160965
00222
00445946E7B-FB61-433C-952F-137605406F6B
005202112280841
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20211228084138|bbinhtv|y20211206202704|zthanhhuyen
082 |aĐC. 62
100 |aVÂN LY
245 |aVĩnh Phúc tiêm vaccine Covid-19 cho hơn 52.000 học sinh / |cVÂN LY
300 |aTr. 8
520 |aTheo kế hoạch, từ ngày 27/11 đến 5/12, tỉnh Vĩnh Phúc bắt đầu tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19 cho trên 52.650 học sinh 12-17 tuổi theo nguyên tắc từ lứa tuổi cao đến thấp, hình thức cuốn chiếu ở từng khu vực. Đối với trẻ đi học thực hiện tiêm tại trường và các cơ sở giáo dục. Trẻ không đi học tiêm tại điểm tiêm cố định hoặc lưu động do UBND các huyện, thành phố quyết định.
773 |tQuân đội nhân dân|i21791|d06/12/2021

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào