Bài trích
ĐC. 268
Cần giải quyết dứt điểm kiến nghị lựa chọn đơn vị thí điểm xe điện du lịch /
DDC ĐC. 268
Tác giả CN TRẦN THƯỜNG & ĐỨC TÙNG
Nhan đề Cần giải quyết dứt điểm kiến nghị lựa chọn đơn vị thí điểm xe điện du lịch / TRẦN THƯỜNG & ĐỨC TÙNG
Mô tả vật lý Tr. 5
Tóm tắt Thị trấn Tam Ðảo (huyện Tam Ðảo, Vĩnh Phúc) là địa điểm du lịch-nghỉ dưỡng khá nổi tiếng, mỗi năm thu hút hàng triệu lượt du khách. Bên cạnh các dịch vụ khách sạn, ăn uống, dịch vụ vận tải du khách bằng xe 4 bánh gắn động cơ đang thu hút các nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc cho phép doanh nghiệp chưa đủ điều kiện được thí điểm hoạt động này ở Tam Ðảo đã gây bức xúc trong dư luận thời gian gần đây. Văn bản số 8932/UBND-CN1 ngày 8/10/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc nêu rõ "Giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét các điều kiện về hoạt động thí điểm, xem xét thống nhất việc kết hợp tổ chức thí điểm gắn với tạo điều kiện giải quyết việc làm cho các hộ dân địa phương, giải quyết kiến nghị của HTX Tam Ðảo Xanh…". Thế nhưng, việc Sở GTVT tỉnh Vĩnh Phúc chấm đủ điểm cho doanh nghiệp không đủ điều kiện hoạt động kinh doanh vận tải xe 4 bánh gắn máy chở khách du lịch để báo cáo UBND tỉnh; chưa giải quyết dứt điểm kiến nghị của HTX Tam Ðảo Xanh vẫn tiếp tục gây bất bình trong dư luận.
Nguồn trích Nhân dân- Số: 24145 Ngày: 04/12/2021
000 00000nab#a2200000ui#4500
00160967
00222
00427C6AD0E-6967-4907-AA07-1A5B36C61875
005202112280844
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20211228084457|bbinhtv|y20211206203521|zthanhhuyen
082 |aĐC. 268
100 |aTRẦN THƯỜNG & ĐỨC TÙNG
245 |aCần giải quyết dứt điểm kiến nghị lựa chọn đơn vị thí điểm xe điện du lịch / |cTRẦN THƯỜNG & ĐỨC TÙNG
300 |aTr. 5
520 |aThị trấn Tam Ðảo (huyện Tam Ðảo, Vĩnh Phúc) là địa điểm du lịch-nghỉ dưỡng khá nổi tiếng, mỗi năm thu hút hàng triệu lượt du khách. Bên cạnh các dịch vụ khách sạn, ăn uống, dịch vụ vận tải du khách bằng xe 4 bánh gắn động cơ đang thu hút các nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc cho phép doanh nghiệp chưa đủ điều kiện được thí điểm hoạt động này ở Tam Ðảo đã gây bức xúc trong dư luận thời gian gần đây. Văn bản số 8932/UBND-CN1 ngày 8/10/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc nêu rõ "Giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét các điều kiện về hoạt động thí điểm, xem xét thống nhất việc kết hợp tổ chức thí điểm gắn với tạo điều kiện giải quyết việc làm cho các hộ dân địa phương, giải quyết kiến nghị của HTX Tam Ðảo Xanh…". Thế nhưng, việc Sở GTVT tỉnh Vĩnh Phúc chấm đủ điểm cho doanh nghiệp không đủ điều kiện hoạt động kinh doanh vận tải xe 4 bánh gắn máy chở khách du lịch để báo cáo UBND tỉnh; chưa giải quyết dứt điểm kiến nghị của HTX Tam Ðảo Xanh vẫn tiếp tục gây bất bình trong dư luận.
773 |tNhân dân|i24145|d04/12/2021

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào