Bài trích
ĐC. 228
Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 :
DDC ĐC. 228
Tác giả CN PHƯƠNG HIỀN
Nhan đề Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 : Thành công từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị / PHƯƠNG HIỀN
Mô tả vật lý Tr. 3
Tóm tắt Tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh 1 bên 3 cấp năm 2021. Nhằm làm rõ hơn những kết quả và kinh nghiệm rút ra sau diễn tập, phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc phỏng vấn Đại tá Nguyễn Văn Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc. Đại tá khẳng định, mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng cuộc diễn tập vẫn thành công rất tốt đẹp. Có được điều này trước hết là nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt sự quyết liệt, nghiêm túc của người đứng đầu tỉnh; sự quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn của Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 2; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh từ công tác chuẩn bị mọi mặt đến tổ chức luyện tập, rút kinh nghiệm sau mỗi lần luyện tập và tổ chức diễn tập chính thức. Cùng với đó là sự chủ động, tích cực trong công tác tham mưu, chuẩn bị của cơ quan quân sự và các ban, ngành, địa phương; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng, đơn vị thuộc Sư đoàn 316 trong tác chiến phòng thủ...
Nguồn trích Quân đội nhân dân- Số: 21788 Ngày: 03/12/2021
000 00000nab#a2200000ui#4500
00160969
00222
00454A56890-550C-4A7C-A9D1-9D02BE5AA228
005202201200938
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20220120093833|bbinhtv|c20220105151120|dthanhhuyen|y20211206204300|zthanhhuyen
082 |aĐC. 228
100 |aPHƯƠNG HIỀN
245 |aDiễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 : |bThành công từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị / |cPHƯƠNG HIỀN
300 |aTr. 3
520 |aTỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh 1 bên 3 cấp năm 2021. Nhằm làm rõ hơn những kết quả và kinh nghiệm rút ra sau diễn tập, phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc phỏng vấn Đại tá Nguyễn Văn Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc. Đại tá khẳng định, mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng cuộc diễn tập vẫn thành công rất tốt đẹp. Có được điều này trước hết là nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt sự quyết liệt, nghiêm túc của người đứng đầu tỉnh; sự quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn của Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 2; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh từ công tác chuẩn bị mọi mặt đến tổ chức luyện tập, rút kinh nghiệm sau mỗi lần luyện tập và tổ chức diễn tập chính thức. Cùng với đó là sự chủ động, tích cực trong công tác tham mưu, chuẩn bị của cơ quan quân sự và các ban, ngành, địa phương; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng, đơn vị thuộc Sư đoàn 316 trong tác chiến phòng thủ...
773 |tQuân đội nhân dân|i21788|d03/12/2021

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào