Bài trích
ĐC. 228
Khai mạc diễn tập bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin phục vụ chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc /
DDC ĐC. 228
Tác giả CN HUỆ THI
Nhan đề Khai mạc diễn tập bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin phục vụ chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc / HUỆ THI
Mô tả vật lý Tr. 8
Tóm tắt Sáng 2/12, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo NETPRO tổ chức khai mạc diễn tập bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin phục vụ chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. Theo đó, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin các sở, ban, ngành, huyện, thành phố sẽ luyện tập và diễn tập 3 kịch bản gồm: Tình huống tấn công phát tán mã độc ransomware qua phần mềm quản lý văn bản; tình huống phát hiện và xử lý mã độc để lấy cắp thông tin bí mật cá nhân của cán bộ, nhân viên; tình huống phát hiện và xử lý tình huống thông tin sai trái lan truyền qua tin nhắn điện tử, mạng xã hội. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực tổ chức, kỹ năng phối hợp, phân tích, xử lý sự cố an toàn thông tin mạng của cán bộ quản lý, vận hành các hệ thống thông tin, nhất là kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin tỉnh.
Nguồn trích Quân đội nhân dân- Số: 21788 Ngày: 03/12/2021
000 00000nab#a2200000ui#4500
00160970
00222
004148808F1-CDCB-4AA2-94BA-B895C350DD03
005202201200848
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20220120084854|bbinhtv|c20211228084541|dbinhtv|y20211206204603|zthanhhuyen
082 |aĐC. 228
100 |aHUỆ THI
245 |aKhai mạc diễn tập bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin phục vụ chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc / |cHUỆ THI
300 |aTr. 8
520 |aSáng 2/12, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo NETPRO tổ chức khai mạc diễn tập bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin phục vụ chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. Theo đó, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin các sở, ban, ngành, huyện, thành phố sẽ luyện tập và diễn tập 3 kịch bản gồm: Tình huống tấn công phát tán mã độc ransomware qua phần mềm quản lý văn bản; tình huống phát hiện và xử lý mã độc để lấy cắp thông tin bí mật cá nhân của cán bộ, nhân viên; tình huống phát hiện và xử lý tình huống thông tin sai trái lan truyền qua tin nhắn điện tử, mạng xã hội. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực tổ chức, kỹ năng phối hợp, phân tích, xử lý sự cố an toàn thông tin mạng của cán bộ quản lý, vận hành các hệ thống thông tin, nhất là kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin tỉnh.
773 |tQuân đội nhân dân|i21788|d03/12/2021

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào