Bài trích
ĐC. 24
Tỉnh Vĩnh Phúc :
DDC ĐC. 24
Tác giả CN ĐÔN NHUNG - NAM HÀ
Nhan đề Tỉnh Vĩnh Phúc : Thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" bằng các giải pháp năng động, thiết thực / ĐÔN NHUNG - NAM HÀ
Mô tả vật lý Tr. 7
Tóm tắt Năm 2021, tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh COVID-19. Xác định rõ những khó khăn, thách thức, ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã sớm ban hành các nghị quyết, chương trình hành động cùng những cơ chế, chính sách để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành để thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Bước vào quý IV năm 2021, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống nhân dân nhằm đạt được ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 mà Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thông qua. Trong đó, cần triển khai quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn một số nhiệm vụ, giải pháp như: Đẩy mạnh cải cách và tạo đột phá về thể chế, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khai thông các nguồn lực; tập trung tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là các điều kiện “đầu vào” cho sản xuất - kinh doanh, kiểm soát giá cả nguyên vật liệu, đáp ứng đủ nhu cầu lao động; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, chuyển đổi số…
Nguồn trích Người cao tuổi- Số: 241 Ngày: 03/12/2021
000 00000nab#a2200000ui#4500
00160971
00222
00417AA3D71-F4B5-452C-9387-7C6CCD13B9CD
005202112280845
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20211228084557|bbinhtv|y20211206205252|zthanhhuyen
082 |aĐC. 24
100 |aĐÔN NHUNG - NAM HÀ
245 |aTỉnh Vĩnh Phúc : |bThực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" bằng các giải pháp năng động, thiết thực / |cĐÔN NHUNG - NAM HÀ
300 |aTr. 7
520 |aNăm 2021, tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh COVID-19. Xác định rõ những khó khăn, thách thức, ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã sớm ban hành các nghị quyết, chương trình hành động cùng những cơ chế, chính sách để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành để thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Bước vào quý IV năm 2021, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống nhân dân nhằm đạt được ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 mà Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thông qua. Trong đó, cần triển khai quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn một số nhiệm vụ, giải pháp như: Đẩy mạnh cải cách và tạo đột phá về thể chế, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khai thông các nguồn lực; tập trung tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là các điều kiện “đầu vào” cho sản xuất - kinh doanh, kiểm soát giá cả nguyên vật liệu, đáp ứng đủ nhu cầu lao động; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, chuyển đổi số…
773 |tNgười cao tuổi|i241|d03/12/2021

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào