Bài trích
Vĩnh Phúc :
Tác giả CN TẠ GIANG
Nhan đề Vĩnh Phúc : Ra mắt mô hình "Tổ phụ nữ liên kết trồng bưởi Diễn" / TẠ GIANG
Mô tả vật lý Tr. 4
Tóm tắt Sáng ngày 23/5/2022, mô hình “Tổ phụ nữ liên kết trồng bưởi Diễn” được chính thức ra mắt tại Chi hội phụ nữ thôn Thanh Lộc, Xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tổ phụ nữ liên kết trồng bưởi Diễn được thành lập nhằm mục đích tuyên truyền, vận động các hộ gia đình sản xuất kinh doanh chấp hành đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, không sử dụng hóa chất khi trồng; phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống, tăng thu nhập cho gia đình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Có thể thấy, từ những mô hình Tổ liên kết như vậy, phụ nữ không chỉ có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng nông thôn mới ở địa phương, mà ngày càng trở nên gắn kết hơn trong tất cả các hoạt động Hội nhằm tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển./.
Nguồn trích Phụ nữ Việt Nam- Số: 62 Ngày: 25/05/2022
000 00000nab#a2200000ui#4500
00161364
00222
004935E2397-0491-45A0-A222-54B7A2126996
005202205271409
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20220527141102|zthanhhuyen
100 |aTẠ GIANG
245 |aVĩnh Phúc : |bRa mắt mô hình "Tổ phụ nữ liên kết trồng bưởi Diễn" / |cTẠ GIANG
300 |aTr. 4
520 |aSáng ngày 23/5/2022, mô hình “Tổ phụ nữ liên kết trồng bưởi Diễn” được chính thức ra mắt tại Chi hội phụ nữ thôn Thanh Lộc, Xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tổ phụ nữ liên kết trồng bưởi Diễn được thành lập nhằm mục đích tuyên truyền, vận động các hộ gia đình sản xuất kinh doanh chấp hành đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, không sử dụng hóa chất khi trồng; phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống, tăng thu nhập cho gia đình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Có thể thấy, từ những mô hình Tổ liên kết như vậy, phụ nữ không chỉ có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng nông thôn mới ở địa phương, mà ngày càng trở nên gắn kết hơn trong tất cả các hoạt động Hội nhằm tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển./.
773 |tPhụ nữ Việt Nam|i62|d25/05/2022

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào