Bài trích
Xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc :
Tác giả CN LÊ ĐÔN
Nhan đề Xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc : Ra mắt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Hoa Phú / LÊ ĐÔN
Mô tả vật lý Tr. 5
Tóm tắt Sáng 19/5, đúng kỉ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND và Hội NCT xã Bình Dương tổ chức Lễ ra mắt CLB LTHTGN thôn Hoa Phú. Thôn Hoa Phú có gần 390 hộ gia đình với gần 1500 khẩu, trong đó có trên 290 hội viên NCT. Đây là thôn đầu tiên của xã NTM kiểu mẫu và được chọn thành lập CLB LTHTGN đầu tiên của xã. Tại lễ ra mắt, các thành viên rất vui, phấn khởi và biểu thị quyết tâm, đồng lòng thực hiện thật tốt 8 mảng hoạt động của CLB để từng bước nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cùng sức khỏe cho mỗi thành viên và gia đình của họ, góp phần xây dựng nông thôn Hoa Phú và xã Bình Dương phồn vinh, an bình.
Nguồn trích Người cao tuổi- Số: 104 Ngày: 26/05/2022
000 00000nab#a2200000ui#4500
00161365
00222
004F44BE39F-DDE7-4F45-A377-7687A2D07601
005202205271435
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20220527143722|zthanhhuyen
100 |aLÊ ĐÔN
245 |aXã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc : |bRa mắt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Hoa Phú / |cLÊ ĐÔN
300 |aTr. 5
520 |aSáng 19/5, đúng kỉ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND và Hội NCT xã Bình Dương tổ chức Lễ ra mắt CLB LTHTGN thôn Hoa Phú. Thôn Hoa Phú có gần 390 hộ gia đình với gần 1500 khẩu, trong đó có trên 290 hội viên NCT. Đây là thôn đầu tiên của xã NTM kiểu mẫu và được chọn thành lập CLB LTHTGN đầu tiên của xã. Tại lễ ra mắt, các thành viên rất vui, phấn khởi và biểu thị quyết tâm, đồng lòng thực hiện thật tốt 8 mảng hoạt động của CLB để từng bước nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cùng sức khỏe cho mỗi thành viên và gia đình của họ, góp phần xây dựng nông thôn Hoa Phú và xã Bình Dương phồn vinh, an bình.
773 |tNgười cao tuổi|i104|d26/05/2022

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào