Sách
612.8 L.504.TR
Luật trí não :
DDC 612.8
Tác giả CN Medina, John
Nhan đề Luật trí não : 12 quy luật để tồn tại và phát triển ở nơi làm việc, ở nhà và trường học / John Medina ; Mai Khanh dịch
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 4
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2022
Mô tả vật lý 444tr. ; 21cm
Tóm tắt Đưa ra những ý tưởng để khai thác và phát huy triệt để sức mạnh của trí não trong đời sống hàng ngày thông qua 12 quy luật hoạt động của trí não gồm: Luyện tập, tồn tại, thiết lập hệ thống thần kinh kế nối, sự chăm chú, trí nhớ ngắn hạn, trí nhớ dài hạn, giấc ngủ, sự căng thẳng, kết hợp các giác quan, thị giác, giới tính và khám phá
Từ khóa tự do Não bộ
Từ khóa tự do Qui luật
Từ khóa tự do Hoạt động
Từ khóa tự do Nhận thức
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004654
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202007021-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00163797
00211
0040A391C45-4AA6-4362-9EF5-C3B4461EB09E
005202308230920
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |c198000
039|y20230823092155|zlethietmay
082 |a612.8|bL.504.TR
100 |aMedina, John
245 |aLuật trí não : |b12 quy luật để tồn tại và phát triển ở nơi làm việc, ở nhà và trường học / |cJohn Medina ; Mai Khanh dịch
250 |aTái bản lần thứ 4
260 |aH. : |bThế giới, |c2022
300 |a444tr. ; |c21cm
520 |aĐưa ra những ý tưởng để khai thác và phát huy triệt để sức mạnh của trí não trong đời sống hàng ngày thông qua 12 quy luật hoạt động của trí não gồm: Luyện tập, tồn tại, thiết lập hệ thống thần kinh kế nối, sự chăm chú, trí nhớ ngắn hạn, trí nhớ dài hạn, giấc ngủ, sự căng thẳng, kết hợp các giác quan, thị giác, giới tính và khám phá
653 |aNão bộ
653 |aQui luật
653 |aHoạt động
653 |aNhận thức
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004654
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202007021-2
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004654 Kho Đọc tầng 2 612.8 L.504.TR Sách tiếng Việt 1
2 202007021 Kho Mượn tầng 2 612.8 L.504.TR Sách tiếng Việt 2
3 202007022 Kho Mượn tầng 2 612.8 L.504.TR Sách tiếng Việt 3 Hạn trả:27-11-2023
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào