Sách
709 Đ.250.H
Để hiểu nghệ thuật /
DDC 709
Tác giả CN Benton, Janetta Rebold
Nhan đề Để hiểu nghệ thuật / Janetta Rebold Benton; Hương Mi Lê; dịch
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2023
Mô tả vật lý 180tr. ; 24cm
Tóm tắt Cuốn sách này tiếp cận cách để xem nghệ thuật bằng việc đặt ra một loạt câu hỏi cho bạn cân nhắc và giới thiệu một số cuộc tranh luận lớn trong lịch sử nghệ thuật
Từ khóa tự do Thưởng thức
Từ khóa tự do Nghệ thuật
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201005223
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202007983-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164370
00211
00486D5B109-2A7C-4F6E-84E5-A626C174D9C5
005202402211002
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c289000
039|y20240221100543|zBuithuy
082 |a709|bĐ.250.H
100 |a Benton, Janetta Rebold
245 |aĐể hiểu nghệ thuật / |c Janetta Rebold Benton; Hương Mi Lê; dịch
260 |aH. : |bThế giới, |c2023
300 |a180tr. ; |c24cm
520 |aCuốn sách này tiếp cận cách để xem nghệ thuật bằng việc đặt ra một loạt câu hỏi cho bạn cân nhắc và giới thiệu một số cuộc tranh luận lớn trong lịch sử nghệ thuật
653 |aThưởng thức
653 |aNghệ thuật
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201005223
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202007983-4
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201005223 Kho Đọc tầng 2 709 Đ.250.H Sách tiếng Việt 1
2 202007983 Kho Mượn tầng 2 709 Đ.250.H Sách tiếng Việt 2
3 202007984 Kho Mượn tầng 2 709 Đ.250.H Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào