Bài trích
ĐC. 254
Vĩnh Phúc :
DDC ĐC. 254
Tác giả CN H.NGA
Nhan đề Vĩnh Phúc : Triển khai Chương trình hành động Đại hội MTTQ tỉnh / H.NGA
Mô tả vật lý Tr. 5
Tóm tắt Ngày 6/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, Đại hội MTTQ tỉnh khóa XIV đã thống nhất mục tiêu, chương trình hành động cho cả nhiệm kỳ. Để tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh đề nghị lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân phản ánh với cấp ủy, chính quyền để kịp thời giải quyết. Với mỗi địa phương, tổ chức Mặt trận cần quan tâm tuyên truyền, thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; nâng cao ý thức của người dân trong xử lý rác thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; khắc phục tình trạng vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai, khai thác khoáng sản…
Nguồn trích Đại đoàn kết- Số: 250 Ngày: 07/09/2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00157363
00222
00434F568D3-A5B8-4F22-8434-387026995B53
005201910231518
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20191023152121|bbinhtv|c20190923102756|dbinhtv|y20190909145411|zthanhhuyen
082 |aĐC. 254
100 |aH.NGA
245 |aVĩnh Phúc : |bTriển khai Chương trình hành động Đại hội MTTQ tỉnh / |cH.NGA
300 |aTr. 5
520 |aNgày 6/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, Đại hội MTTQ tỉnh khóa XIV đã thống nhất mục tiêu, chương trình hành động cho cả nhiệm kỳ. Để tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh đề nghị lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân phản ánh với cấp ủy, chính quyền để kịp thời giải quyết. Với mỗi địa phương, tổ chức Mặt trận cần quan tâm tuyên truyền, thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; nâng cao ý thức của người dân trong xử lý rác thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; khắc phục tình trạng vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai, khai thác khoáng sản…
773 |tĐại đoàn kết|i250|d07/09/2019

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào