Bài trích
ĐC. 251
Những hòm thư chuyển tải tâm tư người lao động /
DDC ĐC. 251
Tác giả CN HẢI ANH
Nhan đề Những hòm thư chuyển tải tâm tư người lao động / HẢI ANH
Mô tả vật lý Tr. 5
Tóm tắt Ở Cty cổ phần giày Phúc Yên (Vĩnh Phúc), có hình thức góp ý được công nhân lao động rất đồng tình. Đó là hòm thư góp ý được đặt tại các phân xưởng. Được biết, khi Công đoàn xin ý kiến về việc lắp đặt hòm thư góp ý tại các phân xưởng, ban lãnh đạo Cty đã đồng tình, bởi nhận định “đây là cách tốt nhất để Công đoàn, lãnh đạo Cty đến gần với người lao động nhất, nắm bắt kịp thời nhất tâm tư, nguyện vọng của họ”. Khi phát huy tốt, những hộp thư này sẽ là nơi “đưa thông tin”, tạo sự hữu ích, giúp lãnh đạo Cty giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc, qua đó tìm ra những giải pháp hợp lý hoặc điều chỉnh kịp thời chính sách, chế độ để động viên, giúp người lao động có nhiều đóng góp hơn cho đơn vị. Hơn thế, đây cũng chính là một trong những biện pháp giúp nhận biết, giải quyết những mâu thuẫn mới manh nha trong quan hệ lao động.
Nguồn trích Lao động- Số: 205 Ngày: 09/09/2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00157364
00222
00443D5CAB7-406E-4B45-B3CD-9C0F4B6A5704
005201909231026
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20190923103024|bbinhtv|y20190909145850|zthanhhuyen
082 |aĐC. 251
100 |aHẢI ANH
245 |aNhững hòm thư chuyển tải tâm tư người lao động / |cHẢI ANH
300 |aTr. 5
520 |aỞ Cty cổ phần giày Phúc Yên (Vĩnh Phúc), có hình thức góp ý được công nhân lao động rất đồng tình. Đó là hòm thư góp ý được đặt tại các phân xưởng. Được biết, khi Công đoàn xin ý kiến về việc lắp đặt hòm thư góp ý tại các phân xưởng, ban lãnh đạo Cty đã đồng tình, bởi nhận định “đây là cách tốt nhất để Công đoàn, lãnh đạo Cty đến gần với người lao động nhất, nắm bắt kịp thời nhất tâm tư, nguyện vọng của họ”. Khi phát huy tốt, những hộp thư này sẽ là nơi “đưa thông tin”, tạo sự hữu ích, giúp lãnh đạo Cty giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc, qua đó tìm ra những giải pháp hợp lý hoặc điều chỉnh kịp thời chính sách, chế độ để động viên, giúp người lao động có nhiều đóng góp hơn cho đơn vị. Hơn thế, đây cũng chính là một trong những biện pháp giúp nhận biết, giải quyết những mâu thuẫn mới manh nha trong quan hệ lao động.
773 |tLao động|i205|d09/09/2019

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào