Bài trích
ĐC. 24
Khi đất dành cho khu công nghiệp /
DDC ĐC. 24
Tác giả CN ĐỖ BẢO CHÂU
Nhan đề Khi đất dành cho khu công nghiệp / ĐỖ BẢO CHÂU
Mô tả vật lý Tr. 5
Tóm tắt Là một xã trung du, nằm ở phía đông bắc huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) trong những năm qua, Bá Hiến đã dành hơn 400 ha đất cho phát triển nông nghiệp, dịch vụ và đô thị, tức là đã dành 1/3 diện tích đất của xã cho công nghiệp. Diện tích đất thu hẹp, đương nhiên SX nông nghiệp sẽ bị ảnh hưởng. Thế nhưng Bá Hiến đã có những giải pháp để vẫn duy trì sản xuất nông nghiệp ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện và vẫn đảm bảo tiến trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Từ bất lợi trong việc phải dành nhiều đất để mở rộng các khu công nghiệp trên địa bàn xã, đồng nghĩa với việc thu hẹp diện tích sản xuất nông nghiệp, Bá Hiến đã nhanh chóng biến sự “bất lợi” thành “lợi thế”, tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân. Đồng thời đưa giống cây, con có năng suất cao vào sản xuất, tận dụng mặt nước để phát triển nuôi trồng thủy sản, nhân rộng mô hình 1 lúa + 1 cá rất có kết quả, nâng cao thu nhập cho người dân.
Nguồn trích Nông nghiệp Việt Nam- Số: 182 Ngày: 11/09/2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00157367
00222
00427770FFE-E085-400E-9314-9E18059FDE79
005201909231031
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20190923103429|bbinhtv|y20190911143000|zthanhhuyen
082 |aĐC. 24
100 |aĐỖ BẢO CHÂU
245 |aKhi đất dành cho khu công nghiệp / |cĐỖ BẢO CHÂU
300 |aTr. 5
520 |aLà một xã trung du, nằm ở phía đông bắc huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) trong những năm qua, Bá Hiến đã dành hơn 400 ha đất cho phát triển nông nghiệp, dịch vụ và đô thị, tức là đã dành 1/3 diện tích đất của xã cho công nghiệp. Diện tích đất thu hẹp, đương nhiên SX nông nghiệp sẽ bị ảnh hưởng. Thế nhưng Bá Hiến đã có những giải pháp để vẫn duy trì sản xuất nông nghiệp ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện và vẫn đảm bảo tiến trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Từ bất lợi trong việc phải dành nhiều đất để mở rộng các khu công nghiệp trên địa bàn xã, đồng nghĩa với việc thu hẹp diện tích sản xuất nông nghiệp, Bá Hiến đã nhanh chóng biến sự “bất lợi” thành “lợi thế”, tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân. Đồng thời đưa giống cây, con có năng suất cao vào sản xuất, tận dụng mặt nước để phát triển nuôi trồng thủy sản, nhân rộng mô hình 1 lúa + 1 cá rất có kết quả, nâng cao thu nhập cho người dân.
773 |tNông nghiệp Việt Nam|i182|d11/09/2019

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào