Bài trích
ĐC. 251
Công đoàn Công ty Cổ phần giày Phúc Yên (Vĩnh Phúc) tổ chức tập huấn tuyên truyền pháp luật. /
DDC ĐC. 251
Tác giả CN THU TRANG
Nhan đề Công đoàn Công ty Cổ phần giày Phúc Yên (Vĩnh Phúc) tổ chức tập huấn tuyên truyền pháp luật. / THU TRANG
Mô tả vật lý Tr5
Tóm tắt Công đoàn Công ty Cổ phần giày Phúc Yên (Vĩnh Phúc) tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật cho 100 CNLĐ của Công ty. CNLĐ được truyền đạt những nội dung liên quan đến Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, luật BHYT... Những nội dung của dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi...
Nguồn trích Lao động- Số: 226 Ngày: 03/10/2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00157474
00222
004F4169E2D-A1C3-4EB9-BE44-FEEB5F090EB9
005202001031038
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20200103104258|bbinhtv|c20191007102036|dbinhtv|y20191003103036|zhanha
082 |aĐC. 251
100 |aTHU TRANG
245 |aCông đoàn Công ty Cổ phần giày Phúc Yên (Vĩnh Phúc) tổ chức tập huấn tuyên truyền pháp luật. / |cTHU TRANG
300 |aTr5
520 |aCông đoàn Công ty Cổ phần giày Phúc Yên (Vĩnh Phúc) tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật cho 100 CNLĐ của Công ty. CNLĐ được truyền đạt những nội dung liên quan đến Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, luật BHYT... Những nội dung của dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi...
773 |tLao động|i226|d03/10/2019

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào