Bài trích
ĐC. 259
Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc: Tập huấn công tác Hội /
DDC ĐC. 259
Tác giả CN LÊ LAN
Nhan đề Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc: Tập huấn công tác Hội / LÊ LAN
Mô tả vật lý Tr.2
Tóm tắt Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng và cập nhật thông tin cho 155 cán bộ hội CCB cấp cơ sở năm 2019. Nội dung gồm: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quán triệt thực hiện quy định mới của pháp luật; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; Hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức Hội CCB cấp cơ sở năm 2019; Công tác kiểm tra và khiếu nại tố cáo, quán triệt chương trình 540 giữa Hội CCB Việt Nam và Bộ Tài nguyên- Môi trường về phối hợp thực hiện giai đoạn 2017-2022.
Nguồn trích Cựu chiến binh Việt Nam- Số: 1300 Ngày: 03/10/2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00157475
00222
00477688E95-37D2-4554-B273-4830398BD4BE
005201910071017
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20191007102057|bbinhtv|y20191003104825|zhanha
082 |aĐC. 259
100 |aLÊ LAN
245 |aHội CCB tỉnh Vĩnh Phúc: Tập huấn công tác Hội / |cLÊ LAN
300 |aTr.2
520 |aHội CCB tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng và cập nhật thông tin cho 155 cán bộ hội CCB cấp cơ sở năm 2019. Nội dung gồm: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quán triệt thực hiện quy định mới của pháp luật; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; Hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức Hội CCB cấp cơ sở năm 2019; Công tác kiểm tra và khiếu nại tố cáo, quán triệt chương trình 540 giữa Hội CCB Việt Nam và Bộ Tài nguyên- Môi trường về phối hợp thực hiện giai đoạn 2017-2022.
773 |tCựu chiến binh Việt Nam|i1300|d03/10/2019

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào