Bài trích
ĐC. 24
Nông thôn mới ở thành phố trẻ /
DDC ĐC. 24
Tác giả CN ĐỖ BẢO CHÂU
Nhan đề Nông thôn mới ở thành phố trẻ / ĐỖ BẢO CHÂU
Mô tả vật lý Tr. 5
Tóm tắt Hiện nay TP Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) có 10 phường, xã và chỉ còn có 2 xã. Việc đăng ký xây dựng NTM cũng chỉ tập trung vào 2 xã, là Cao Minh và Ngọc Thanh. Nhìn chung, việc xây dựng NTM của TP Phúc Yên trong thời gian qua, nhất là củng cố, nâng cao các tiêu chí, đã biến đổi rõ rệt từ lượng sang chất, nên nông thôn Phúc Yên nhanh chóng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn, nâng cao thu nhập, cải thiện môi trường, hệ thống chính trị ổn định. Thu nhập bình quân phấn đấu đến năm 2020 đạt trên 50 triệu đồng/người/năm. Mặc dù có mức sống khá cao, cơ sở vật chất đã được hoàn thiện, khang trang, tạo thuận lợi cho kinh tế phát triển, nhưng Phúc Yên vẫn là địa phương đóng góp vào ngân sách tỉnh cao nhất so với các thành phố, huyện khác. Phúc Yên được coi là “vùng trọng điểm kinh tế của tỉnh”. Hàng năm Phúc Yên đã đóng góp trên 80% ngân sách của tỉnh. NTM của Phúc Yên đang tiến nhanh thành đô thị hóa với một mức sống ngày càng cao, ngang bằng với mức sống của người dân ở một đô thị phát triển.
Nguồn trích Nông nghiệp Việt Nam- Số: 200 Ngày: 07/10/2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00157480
00222
004DCB6A53C-1ACB-4563-8143-562850508303
005201911151405
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20191115140957|bbinhtv|y20191007110307|zthanhhuyen
082 |aĐC. 24
100 |aĐỖ BẢO CHÂU
245 |aNông thôn mới ở thành phố trẻ / |cĐỖ BẢO CHÂU
300 |aTr. 5
520 |aHiện nay TP Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) có 10 phường, xã và chỉ còn có 2 xã. Việc đăng ký xây dựng NTM cũng chỉ tập trung vào 2 xã, là Cao Minh và Ngọc Thanh. Nhìn chung, việc xây dựng NTM của TP Phúc Yên trong thời gian qua, nhất là củng cố, nâng cao các tiêu chí, đã biến đổi rõ rệt từ lượng sang chất, nên nông thôn Phúc Yên nhanh chóng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn, nâng cao thu nhập, cải thiện môi trường, hệ thống chính trị ổn định. Thu nhập bình quân phấn đấu đến năm 2020 đạt trên 50 triệu đồng/người/năm. Mặc dù có mức sống khá cao, cơ sở vật chất đã được hoàn thiện, khang trang, tạo thuận lợi cho kinh tế phát triển, nhưng Phúc Yên vẫn là địa phương đóng góp vào ngân sách tỉnh cao nhất so với các thành phố, huyện khác. Phúc Yên được coi là “vùng trọng điểm kinh tế của tỉnh”. Hàng năm Phúc Yên đã đóng góp trên 80% ngân sách của tỉnh. NTM của Phúc Yên đang tiến nhanh thành đô thị hóa với một mức sống ngày càng cao, ngang bằng với mức sống của người dân ở một đô thị phát triển.
773 |tNông nghiệp Việt Nam|i200|d07/10/2019

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào