Bài trích
ĐC. 251
Liên đoàn Lao động thành phố Phúc Yên :
DDC ĐC. 251
Tác giả CN BẢO HÂN
Nhan đề Liên đoàn Lao động thành phố Phúc Yên : Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019 / BẢO HÂN
Mô tả vật lý Tr. 5
Tóm tắt Liên đoàn Lao động thành phố Phúc Yên đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019 cho hơn 200 đồng chí là ủy viên BCH, ủy viên UBKT LĐLĐ thành phố; Chủ tịch, Phó chủ tịch, cán bộ phụ trách công tác tài chính các công đoàn cơ sở trực thuộc. Thông qua lớp tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở được trang bị kiến thức cơ bản về công tác công đoàn: phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; công tác tuyên truyền, giáo dục, thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị CBCC, Hội nghị NLĐ, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; công tác quản lý, sử dụng tài chính thông qua phần mềm kế toán Công đoàn và hoạt động của UBKT Công đoàn...
Nguồn trích Lao động- Số: 227 Ngày: 04/10/2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00157482
00222
004B3F893E0-14A1-42DB-A49E-673DFE14F16B
005201911151407
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20191115141137|bbinhtv|y20191007111614|zthanhhuyen
082 |aĐC. 251
100 |aBẢO HÂN
245 |aLiên đoàn Lao động thành phố Phúc Yên : |bTổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019 / |cBẢO HÂN
300 |aTr. 5
520 |aLiên đoàn Lao động thành phố Phúc Yên đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019 cho hơn 200 đồng chí là ủy viên BCH, ủy viên UBKT LĐLĐ thành phố; Chủ tịch, Phó chủ tịch, cán bộ phụ trách công tác tài chính các công đoàn cơ sở trực thuộc. Thông qua lớp tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở được trang bị kiến thức cơ bản về công tác công đoàn: phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; công tác tuyên truyền, giáo dục, thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị CBCC, Hội nghị NLĐ, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; công tác quản lý, sử dụng tài chính thông qua phần mềm kế toán Công đoàn và hoạt động của UBKT Công đoàn...
773 |tLao động|i227|d04/10/2019

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào