Bài trích
ĐC. 24
Vĩnh Phúc xây dựng NTM: Sẽ về đích vào cuối năm 2019 /
DDC ĐC. 24
Tác giả CN VIỆT TÙNG
Nhan đề Vĩnh Phúc xây dựng NTM: Sẽ về đích vào cuối năm 2019 / VIỆT TÙNG
Mô tả vật lý Tr.14
Tóm tắt Trong 10 năm qua, Vĩnh Phúc huy động nguồn lực để đầu tư với số tiền 12.897 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách địa phương gần 7.846 tỷ đồng, chiếm gần 61%, phần còn lại do ngân sách trung ương, nguồn tín dụng, vốn của người dân và cộng đồng, vốn lồng ghép.. Nhờ làm tốt công tác dân vận, tạo được lòng tin, sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, chương trình xây dựng NTM ở Vĩnh Phúc đã đạt được kết quả tích cực. Tính đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã có 109/112 xã về đích NTM, chỉ còn 3 xã chưa về đích. Tỉnh đang phấn đấu đến cuối năm 2019, toàn tỉnh sẽ có 100% số xã về đích và năm 2020 sẽ có 9/9 huyện đạt chuẩn NTM.
Nguồn trích Nông thôn ngày nay- Số: 264 Ngày: 04/11/2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00158083
00222
004C55054EC-FEA9-4F2D-9836-812CB7B543FC
005201912251018
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20191225102216|bbinhtv|y20191108090305|zhanha
082 |aĐC. 24
100 |aVIỆT TÙNG
245 |aVĩnh Phúc xây dựng NTM: Sẽ về đích vào cuối năm 2019 / |cVIỆT TÙNG
300 |aTr.14
520 |a Trong 10 năm qua, Vĩnh Phúc huy động nguồn lực để đầu tư với số tiền 12.897 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách địa phương gần 7.846 tỷ đồng, chiếm gần 61%, phần còn lại do ngân sách trung ương, nguồn tín dụng, vốn của người dân và cộng đồng, vốn lồng ghép.. Nhờ làm tốt công tác dân vận, tạo được lòng tin, sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, chương trình xây dựng NTM ở Vĩnh Phúc đã đạt được kết quả tích cực. Tính đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã có 109/112 xã về đích NTM, chỉ còn 3 xã chưa về đích. Tỉnh đang phấn đấu đến cuối năm 2019, toàn tỉnh sẽ có 100% số xã về đích và năm 2020 sẽ có 9/9 huyện đạt chuẩn NTM.
773 |tNông thôn ngày nay|i264|d04/11/2019

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào