Bài trích
ĐC. 228
Các đơn vị sơ kết cuộc vận động 50 /
DDC ĐC. 228
Tác giả CN NGỌC CƯỜNG
Nhan đề Các đơn vị sơ kết cuộc vận động 50 / NGỌC CƯỜNG
Mô tả vật lý Tr.3
Tóm tắt Ngày 17/10, Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Sơ kết CVĐ "Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" giai đoạn 2015-2019. 5 năm thực hiện CVĐ 50, Bộ CHQS tỉnh đến các đơn vị đã quán triệt, triển khai sâu rộng các nội dung CVĐ đến mọi quân nhân; thường xuyên kiện toàn ban chỉ đạo CVĐ gắn với phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh; duy trì nghiêm chế độ, điều lệ công tác kỹ thuật; phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động về an toàn giao thông... Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT tỉnh.
Nguồn trích Quân khu 2- Số: 1062 Ngày: 24/10/2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00158084
00222
0042412D10D-B9C3-470C-82DC-A8EBBF4DD6DC
005201912251018
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20191225102248|bbinhtv|y20191108091206|zhanha
082 |aĐC. 228
100 |aNGỌC CƯỜNG
245 |aCác đơn vị sơ kết cuộc vận động 50 / |cNGỌC CƯỜNG
300 |aTr.3
520 |aNgày 17/10, Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Sơ kết CVĐ "Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" giai đoạn 2015-2019. 5 năm thực hiện CVĐ 50, Bộ CHQS tỉnh đến các đơn vị đã quán triệt, triển khai sâu rộng các nội dung CVĐ đến mọi quân nhân; thường xuyên kiện toàn ban chỉ đạo CVĐ gắn với phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh; duy trì nghiêm chế độ, điều lệ công tác kỹ thuật; phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động về an toàn giao thông... Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT tỉnh.
773 |tQuân khu 2|i1062|d24/10/2019

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào